Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5365
Title: KRİZ DÖNEMLERİNDE DİJİTAL TÜKETİMDE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ ANALİZİ
Authors: Şen, Tuğçe
Keywords: Yeni medya
E-Ticaret
Dijital tüketim
Satın alma davranışı
New media
E-Commerce
Digital consumption
Purchase behavior
Issue Date: Jun-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: İletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte birçok alanda dijital dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm süreci tüketim alışkanlıklarında yaşanan farklılıkları beraberinde getirmiş ve değişimlere yol açmıştır. Günümüzde tüketiciler geleneksel yöntemlerin haricinde dijital ortamlar aracılığıyla yapılan tüketime yönelmiş ve tüketim artık dijital olarak yapılan bir faaliyet haline gelmiştir. Dijital tüketicilerin sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. İnternet sayesinde kendilerini bilgiyle donatabilen bu kişiler istediği ürün ve hizmete istediği zaman ulaşabilmektedir. Ancak bazı durumlar tüketicilerin krizlerle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Krizin, dijital tüketicilerin satın alma davranışlarını ne yönde etkilediği ve değiştirdiği incelenmesi gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, tüketicilerin kriz dönemlerinde dijital tüketimde satın alma davranışları, alışkanlıkları, tutumları ve harcamalarını nasıl şekillendirdikleri araştırılmaktadır. Bu bağlamda kriz döneminde dijital tüketimde satın alma davranış değişikliklerini ortaya koymaya yönelik yapılan çalışmada sormaca (anket) tekniği kullanılacaktır. Sormaca (anket) tekniği ile toplanan bulgular, yapılan analizler doğrultusunda ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve yorumlanacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5365
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10274518.pdf4.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.