Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5348
Title: KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA PREOPERATİF BİLGİLENDİRME PERİYODUNUN ANKSİYETE DÜZEYİ VE AĞRI ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ
Authors: Tezci, Nurcan
Keywords: Kronik periodontit
Dental anksiyete
Ağrı algısı
Chronic periodontitis
Dental anxiety
Pain perception
Issue Date: Apr-2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Abstract: Periodontal cerrahi işlemler öncesi stres ve anksiyete; yara iyileşmesi ve konak yanıtını bozarak, periodontal hastalıkların seyrini ve postoperatif süreçleri etkileyebilen faktörlerdir. Operasyon öncesi bilgilendirme zamanı anksiyeteyi etkileyebilmektedir. Araştırmamızda 15’er kişilik 3 grup halinde 45 kronik periodontitis hastasına flep operasyonu ve kron boyu uzatma operasyonu uygulanmıştır. Operasyondan 3 ila 7 gün önce (1. grup) veya 1 ay önce bilgilendirilen gruplarla (2. grup), periodontoloji kliniğine gelmeden önce başka hekimler tarafından bilgilendirilen hasta grupları (3. grup) karşılaştırılmıştır. Operasyon öncesi kaygı düzeyleri STAI (durumluk - sürekli kaygı envanteri) ile, operasyon sonrası ağrı düzeyleri VAS (visual analogue scale) ağrı skalası ile değerlendirilmiştir. Buna göre en fazla kaygı artışı 3. grupta olurken; 2. grup da bilgilendirme sonrası 1. gruba göre daha fazla kaygılanmıştır. 1 ay önce bilgilendirilen grubun bu sürede artan kaygı düzeyi postoperatif süreci olumsuz etkileyebilmektedir. Kadın hastaların operasyon öncesi kaygı düzeyi erkeklerden anlamlı derecede yüksektir. Eğitim seviyesi, meslek ve sigara operasyon öncesi kaygı düzeyini etkiler. Sistemik hastalıkla ilişkili ilaç kullanan bireylerin ilk randevu ve bilgilendirme seansındaki kaygı düzeyleri ilaç kullanmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşükken, operasyon öncesi anlamlı derecede artmıştır. Bilgilendirme sonrası kaygı düzeyleri daha fazla artmış olanlar postoperatif analjezik kullanmış, genel anksiyete düzeyi yüksek olanlar farklı analjeziklere yönelmiştir. Hastaların anksiyete düzeyleri, periodontal hastalıklarının gidişatıyla operasyonlardan sonraki ağrı algılarını değiştirebilmektedir. Tedaviden yanıt alınamayan hastalarda depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikolojik etkenler bulunabilir. Var olan stres / anksiyete seviyesi tespit edilmeli, sebepleri araştırılmalı, eliminasyonu için gerekenler uygulanmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5348
Appears in Collections:Diş Hekimliği --- Dentistry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dt. Nurcan Tezci Uzmanlık Tezi Nisan 2016.pdf2.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.