Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5322
Başlık: 2001 SONRASI AFGANİSTAN’DA İL YÖNETİMİ, MEVZUAT VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Yazarlar: Rahmani, Obaidullah
Anahtar kelimeler: Afganistan
Yerel yönetimler
İl yönetimi
Yerel yönetim sorunları
Afghanistan
Local goverments
Provincial adminiztration
Local goverment issues
Yayın Tarihi: Eyl-2019
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu çalışmada 2001 sonrası Afganistan’da il yönetimi, mevzuat ve uygulamadaki sorunlar incelenmiş olup Afganistan’ın yerel yönetim teşkilatı içerisinde il yönetimi merkezi yönetimin sıkı kontrolü kapsamında yerel düzeyde merkezi yönetimin politikalarını yürütmekte olup yerel düzeyde en üst yerel yönetim birimini oluşturmaktadır. Afganistan’da 2001 yılından itibaren il yönetiminin anayasal statüsü ve kuruluş şartları yeniden değerlendirilip belirlenmiş olup il kurulması ardından il yönetim karar organı olan vali merkezi yönetim tarafından atanmaktadır böylelikle vali hem merkezi yönetimi hem de yerel yönetimi yerel düzeyde temsilcisi niteliği taşımaktadır. Il yönetiminin genel teşkilatları, il idari meclisi, il emniyet müdürlüğü, il kalkınma komitesi, il meclisi, il mahkemesi ve bakanlıkların il idari birimlerinden oluşmaktadır. Il yönetim teşkilatı konusunda 2004 Anayasanın 136. Maddesinde “illerin kurumsal yapısı ve yönetim kurumların, ilde yaşayan vatandaşların kültürel, sosyal ve coğrafi şartlarına göre kanunla belirlenmektedir” hükmü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra il kapsamında demokratik kurum olarak il meclisi de bulunmaktadır. Genel olarak yerel düzeyde merkezi yönetimin güçlü bir şekilde idari, mali ve politika uygulama yetkisi bulunmaktadır. Ülkede yerel yönetimlerle ilgili net bir mekanizma olmadığından dolayı bu durum il yönetiminde yönetimsel sorunları meydana getirmiştir. Sorunların en önemlisi il yönetiminde merkezi yönetimin il yönetim kapsamında üst düzey personel atanmasında, bütçe belirlemesinde ve harcama oranının belirlemesinde ve politika çıkarmasında tam yetkili olması nedeniyle il yönetim mevzuatında hukuki sorunu, istihdam sorunu, yönetim sorunu ve kaynak yetersizliği sorunu ortaya çıkmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5322
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10303962.pdf1.27 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.