Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5290
Title: THE EFFECT OF VLOGGERS’ PERSONAL BRAND IMAGE ON COSMETIC BRAND CHOICE OF TEENAGERS
Authors: Talibli, Etibar
Keywords: İnternet pazarlaması
Vlogging
Marka imajı
Özdeşleştirme
Hayranlık
Online marketing
Vlogging
Brand image
Identification
Admiration
Issue Date: Apr-2019
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Günümüz dünyasında internet yoluyla pazarlama en etkili pazarlama araçlarından biri haline gelmiştir. Özellikle sosyal medyadaki vlogger’ların internet pazarlamasının dinamiklerini büyük ölçüde etkileyeceği beklenmektedir. Tüm bu etkenler düşünüldüğünde, mevcut çalışmanın amacı kozmetik sektöründeki vlogging üzerine odaklanarak ergen yaş grubundaki internet tüketicilerinin davranışlarını ve bu davranışlara yol açan faktörleri kavramsal bir çerçevede incelemek olarak belirlenmiştir. Vlogging’in vlogger’lara duyulan hayranlık yoluyla kozmetik sektöründeki ürünlerin marka imajını iyileştirmesi beklenmektedir (H1). Benzer şekilde, ergen yaş grubundaki tüketicilerin kendilerini aynı kozmetik ürünleri kullandıkları vlogger’larla özdeşleştirmeleri ve böylece bu ürünlerin marka imajının iyileştirilmesi beklenmektedir (H2). Bu bağlamda ergen yaş grubundaki 94 aktif sosyal medya kullanıcısına bir anket uygulanmıştır. Katılımcılar Türkiye’de kozmetik ürünlerle ilgili paylaşım yapan iki ünlü Instagram vlogger’ı olan Danla Biliç ve Duygu Özaslan’ın kadın takipçileri arasından seçilmiştir. Beklenildiği üzere, her iki hipotez de doğrulanmış, vlogger’lara duyulan hayranlığın kozmetik ürünlerin marka imajını iyileştirdiği tespit edilmiştir. Yine benzer şekilde, ergen yaş grubundaki tüketicilerin kendilerini aynı kozmetik ürünleri kullandıkları vlogger’larla özdeşleştirmelerinin de kozmetik ürünlerin marka imajını iyileştirdiği ortaya konmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5290
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10246889.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.