Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5280
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdemir, Ufuk-
dc.date.accessioned2020-01-08T13:33:22Z-
dc.date.available2020-01-08T13:33:22Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5280-
dc.description.abstractEn yaygın tanımıyla otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöro-psikiyatrik bir farklılık olup Yaygın Gelişimsel Bozukluk olarak da bilinmektedir. Bireyin otizmin getirdiği problemlerle baş edebilmesinin en önemli anahtarı öğrenmedir. Öğrenen birey hayatı daha iyi anlamaya ve hayata katılmaya başlayacaktır. Anlama ile kendini gösteren kalıcı öğrenmenin temelleri arasında ise gözlem ve dinleme vardır. Aytaş (2005) gözlem ve dinlemenin tamamlanmasında okumanın büyük önemi olduğunu dolayısıyla okumanın anlamanın en önemli ögesi olduğunu vurgulamıştır. Aytaş (2005) e göre okuma hem göze hem de kulağa hitap ettiğinden öğrenmedeki payı %94 gibi büyük bir paydır. Bu çalışmada neden okuma becerisi gelişimi üzerinde durulduğunun bir dayanağı da İlköğretimin öncelikli öğretimsel amacının, dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik gibi temel becerileri geliştirmek olmasıdır (Akçamete, Gürgür, Kış, 2004). Öğrenmede güçlük çeken bireylerin bu temel becerilerde gelişimi ise öğretmenlerin gerekli öğretim uyarlamalarını yapmaları ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada, yukarda söz edilen uyarlama renklerle okuma şeklinde gerçekleştirilmiş ve çalışmanın konusu ,yaş gözetmeksizin, “OSB’li bireyler otizmden etkilenme derecelerine göre değişebilen ölçüde okuma öğrenebilirler” düşüncesini temel alarak oluşturulacak bir okuma öğretimi tekniği geliştirilmesi ve bu tekniğin OSB’li çocuklarda okuma becerilerine etkisini ölçmektir. Başka bir deyişle bu araştırmada “Ufuk Özdemir Okumanın Rengi” adı verilen bir okuma öğretim programının OSB’li çocuklara okuma öğretiminde etkisi incelenmiştir. Bu tez çalışmasında, Tek Denekli Araştırma Yöntemine göre, Davranışlar arası çoklu yoklama modeli kullanılarak; renkleri kullanarak öğrenilenlerin harf, hece, kelime ve cümlelerin, genellemeye etkisi ölçülmüştür. “Ufuk Özdemir Okumanın Rengi” programı ile yapılan öğretimlerden sonra “genelleme” nin de arttığı, “Ufuk Özdemir Okumanın Rengi” programının, genellemeye etkili olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectOtizmtr_TR
dc.subjectRenklerle okumatr_TR
dc.subjectOkumanın rengitr_TR
dc.subjectUfuk özdemirtr_TR
dc.subjectOSBtr_TR
dc.subjectYaygın gelişimsel bozukluktr_TR
dc.subjectRenk kodlu okumatr_TR
dc.subjectAutismtr_TR
dc.subjectReading with colorstr_TR
dc.subjectUfuk Özdemirtr_TR
dc.subjectPervasive developmental disordertr_TR
dc.title“UFUK ÖZDEMİR OKUMANIN RENGİ” PROGRAMININ OSB’Lİ ÇOCUKLARDA OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolAutism is a neuro-psychological difference which appears in very early years of the life and displays itself with a delay or disturbance in social relations, communication, and cognitive development of a child. It is mostly known as pervasive developmental disorder. Learning is the most important key to overcome the problems related to autism. When an individual with autism starts learning, also starts understanding the life and integration to society will be easier. Understanding and comprehension lead permanent learning which basically depend on observation and listening. On the other hand Aytaş (2005) reports that reading is a very important way to support observation and listening. As reading addresses both eyes and ears, its contribution to learning is 94%. The reason to focus on reading ability in this research study is the priority of listening, speeking, reading, writing and math skills in elementary education programs (Akçamete, Gürgür, Kış, 2004). Those who have learning disabilities need instructional adaptations to develop these mentioned skills. Within the framework of this research study, an instructional adaptation to reading is followed and a new reading strategy is developed. Basically, a new instructional material based on reading with colors appeared and used to improve reading ability of students with autism. The principle behind the research study is the quote “regardless of their age, people with autism can learn reading. Only amount of time and effort may differ”. The main purpose of this study is to evaluate the effect of new instructional material (Ufuk Özdemir Colors of Reading) used to teach reading. The research is designed as single subject research and how letters, syllables, words and sentences learned effect in generalisation is evaluated by using multiple probe design across behaviors. Data displayed the increase in generalisation level of students with “Ufuk Özdemir Colors of Reading” program.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber88tr_TR
dc.identifier.bibliographictagÖzdemir, Ufuk, “UFUK ÖZDEMİR OKUMANIN RENGİ” PROGRAMININ OSB’Lİ ÇOCUKLARDA OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10243506.pdf3.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.