Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5280
Title: “UFUK ÖZDEMİR OKUMANIN RENGİ” PROGRAMININ OSB’Lİ ÇOCUKLARDA OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Authors: Özdemir, Ufuk
Keywords: Otizm
Renklerle okuma
Okumanın rengi
Ufuk özdemir
OSB
Yaygın gelişimsel bozukluk
Renk kodlu okuma
Autism
Reading with colors
Ufuk Özdemir
Pervasive developmental disorder
Issue Date: Feb-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: En yaygın tanımıyla otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapma gibi özellikler gösteren nöro-psikiyatrik bir farklılık olup Yaygın Gelişimsel Bozukluk olarak da bilinmektedir. Bireyin otizmin getirdiği problemlerle baş edebilmesinin en önemli anahtarı öğrenmedir. Öğrenen birey hayatı daha iyi anlamaya ve hayata katılmaya başlayacaktır. Anlama ile kendini gösteren kalıcı öğrenmenin temelleri arasında ise gözlem ve dinleme vardır. Aytaş (2005) gözlem ve dinlemenin tamamlanmasında okumanın büyük önemi olduğunu dolayısıyla okumanın anlamanın en önemli ögesi olduğunu vurgulamıştır. Aytaş (2005) e göre okuma hem göze hem de kulağa hitap ettiğinden öğrenmedeki payı %94 gibi büyük bir paydır. Bu çalışmada neden okuma becerisi gelişimi üzerinde durulduğunun bir dayanağı da İlköğretimin öncelikli öğretimsel amacının, dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik gibi temel becerileri geliştirmek olmasıdır (Akçamete, Gürgür, Kış, 2004). Öğrenmede güçlük çeken bireylerin bu temel becerilerde gelişimi ise öğretmenlerin gerekli öğretim uyarlamalarını yapmaları ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada, yukarda söz edilen uyarlama renklerle okuma şeklinde gerçekleştirilmiş ve çalışmanın konusu ,yaş gözetmeksizin, “OSB’li bireyler otizmden etkilenme derecelerine göre değişebilen ölçüde okuma öğrenebilirler” düşüncesini temel alarak oluşturulacak bir okuma öğretimi tekniği geliştirilmesi ve bu tekniğin OSB’li çocuklarda okuma becerilerine etkisini ölçmektir. Başka bir deyişle bu araştırmada “Ufuk Özdemir Okumanın Rengi” adı verilen bir okuma öğretim programının OSB’li çocuklara okuma öğretiminde etkisi incelenmiştir. Bu tez çalışmasında, Tek Denekli Araştırma Yöntemine göre, Davranışlar arası çoklu yoklama modeli kullanılarak; renkleri kullanarak öğrenilenlerin harf, hece, kelime ve cümlelerin, genellemeye etkisi ölçülmüştür. “Ufuk Özdemir Okumanın Rengi” programı ile yapılan öğretimlerden sonra “genelleme” nin de arttığı, “Ufuk Özdemir Okumanın Rengi” programının, genellemeye etkili olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5280
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10243506.pdf3.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.