Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5261
Title: Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Erkek Kimliğinin Televizyon Reklamlarına Yansıması (Televizyon Kozmetik Reklamlarında Göstergebilimsel Çözümleme)
Authors: Derince
Keywords: Toplumsal Cinsiyet
Televizyon Kozmetik Reklamları
Algirdas Julien Greimas
Göstergebilimsel Çözümleme
Social Gender
Cosmetic Television Ads
Algirdas Julien Greimas
Semiotic Analysis
Issue Date: Apr-2016
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Abstract: Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkek arasındaki toplumsal rol farklılıklarını ortaya koymaktadır. Toplumsal cinsiyet kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Bu farklılık gözle görülür bir kitle iletişim aracı olan televizyonda daha net görülmektedir. Televizyon reklamları toplumsal cinsiyetin yeniden üretilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada kozmetik reklamlarda oluşturulan bütünce kapsamında kadın ve erkek toplumsal cinsiyet temsilleri gösterge bilimsel yöntem ile çözümlenecektir. Paris Göstergebilim Okulu ve Greimas’ın göstergebilimsel çözümlemesine göre “Yeni Dove Men” ve “Axe Dark Temptation” kozmetik reklam filmleri çözümlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5261
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p072-102.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.