Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBilgiç, Birgül-
dc.date.accessioned2020-01-07T07:54:05Z-
dc.date.available2020-01-07T07:54:05Z-
dc.date.issued2016-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5260-
dc.descriptionabstractTürkiye’de son yıllarda bütün kamu ve özel radyo televizyon kanallarında yoğun olarak ‘kamu spotu’ ve ‘zorunlu yayınlar’ ile karşılaşılmaktadır. Bu makalenin amacı; Türkiye’de kamu ve özel radyo televizyon kanallarında kamu yararı amacıyla ücretsiz olarak yayınlanan kamu spotlarının oluşum ve yayın sürecini irdelemektir. Bu araştırmada zorunlu yayınlar; ‘zorunlu kamu spotu’ olarak kabul edilip kamu spotu bağlığı altında ele alınmıştır. Kamu spotları yasal düzenlemeleriyle birlikte incelenerek kamu spotlarının nasıl bir oluşum ve yayın sürecinden geçtiği sorusu yanıtlanmıştır. Kamu spotu oluşum ve yayın süreci yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Kamu spotu oluşum sürecinde yer alan kamu spotu hazırlayan ve yayınlayan kurumların yetkilileriyle görüşmeler yapılmıştır. Kamu spotu hazırlayan kamu kurumlarını temsilen Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarını temsilen TOFD Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile görüşülmüştür. Kamu spotu yayın sürecinde ise kamu yayıncılığını temsilen TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo televizyon yayıncılığını temsilen Kanaltürk ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Son olarak kamu spotu sürecinde düzenleyici ve denetleyici kurum olan RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda ortaya çıkan eksiklikler saptanmış ve bunların giderilmesi için öneriler getirilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.subjectKamu Spotutr_TR
dc.subjectZorunlu Yayıntr_TR
dc.subjectKamu Yararıtr_TR
dc.subjectSosyal Pazarlamatr_TR
dc.subjectSosyal Reklamtr_TR
dc.subjectPublic Service Announcementstr_TR
dc.subjectObligatory Broadcastingtr_TR
dc.subjectPublic Goodtr_TR
dc.subjectSocial Marketingtr_TR
dc.subjectSocial Adverttr_TR
dc.titleTürkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politikalarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolIt has been intensively met with Public Service Announcements and obligatory broadcastings in all public and private radio and TV channels in Turkey in recent years. The purpose of this article is to study the formation and broadcasting process of Public Service Announcements broadcast freely in public and private radio and television channels for the purpose of public good in Turkey. The obligatory broadcastings in this research has been accepted as “obligatory Public Service Announcement” and handled under the dependence of Public Service Announcement. Public Service Announcements have been examined together with their legal regulations and the question “how do Public Service Announcements go through a process of formation and broadcasting?” has been answered. The process of formation and broadcasting of Public Service Announcements has been examined by using semi-structured interview method. Interviews have been made with the authorities of the institutions preparing and broadcasting Public Service Announcements taking part in the formation process of Public Service Announcements. It has been interviewed with Ministry of Health as the representative of public institutions preparing Public Service Announcements and with Spinal Cord Paralytics Association of Turkey as the representative of non-governmental organizations. During the process of broadcasting Public Service Announcements, TRT Turkish Radio Television Corporation as the representative of public broadcasting and Kanaltürk as the representative of private radio television broadcasting were interviewed. Finally, RTÜK, Radio Television Supreme Council, which is the regulating and supervising institution in the process of Public Service Announcements, was included into the research. Deficiencies which came out as a result of data obtained in the research were determined and suggestions are put forward in order for them to be removed.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber25tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber61tr_TR
dc.identifier.bibliographictagBilgiç, Birgül, Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politikaları(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p034-070.pdf423.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.