Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5259
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkbulut, Deniz-
dc.date.accessioned2020-01-07T07:39:57Z-
dc.date.available2020-01-07T07:39:57Z-
dc.date.issued2016-04-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5259-
dc.descriptionabstractBu çalışmada kuruluşların halkla ilişkiler birimleri tarafından basına servis edilen basın bültenlerinin ulusal gazetelerde ne şekilde yer aldığı sorusundan hareket edilmektedir. Amaç, halkla ilişkiler ve gazetecilik sektörlerinin ilişkisi bağlamında, iki sektör arasında her iki tarafın yararına dayanan bir işbirliği olduğu ve halkla ilişkiler sektörünün gazeteciler için önemli bir haber kaynağı olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktır. Halkla ilişkiler uygulayıcısı temsil ettiği kişi ya da kuruluşun geniş hedef kitlelerle iletişimini gerçekleştirmek için medyaya ihtiyaç duymaktadır. Gazeteci ise dönüşen medya sahipliği ve istihdam kısıtlamaları, hızla değişen gündem, yenilik ihtiyacı ve rekabet zorunluluğu sonucu, haber yaratırken halkla ilişkiler uygulayıcısının kendisine sunduğu haber konularını, görsel ve yardımcı materyalleri değerlendirme ihtiyacı hissetmektedir. Bu görüşlerden hareketle belli kriterlere göre seçilmiş Türkiye’nin önde gelen beş kuruluşunun 2013 yılında yayınladığı basın bültenleri ve ulusal medyada yer alan haberleri içerik analizi ile karşılaştırılarak basın bültenlerinin ulusal basında haber olarak ne şekilde kullanıldığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.subjectHalkla İlişkiler ve Gazeteciliktr_TR
dc.subjectMedya İletişimitr_TR
dc.subjectBasın Bültenitr_TR
dc.subjectPublic Relations and Journalismtr_TR
dc.subjectMedia Communicationstr_TR
dc.subjectPress Releasestr_TR
dc.titleHalkla İlişkiler ve Gazetecilik Sektörleri İlişkisi Bağlamında Haber Kaynağı Olarak Basın Bültenleritr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolThis study arise from the question of press releases which served to the press by public relations units how become news in national newspapers. The aim is, in the context of interrelation between public relations and media sector, a collaboration between the two sectors for the benefit of both sides and it is revealed that the public relations sector should be seen as an important source of news for journalists. The public relations specialist who is representing an organization or a person to implement the wide audience needs to communicate with the media. The journalist feels the need evaluation which is served news subjects, visual and auxiliary materials from public relations specialist because of return to media ownership and employment restrictions, rapidly changing agenda, the need for innovation and competition obligations due when making news. With these opinions will be put forward to press released how is used as news in the national newspapers by comparison with certain criteria selected by the Turkey’s leading five organisations issued press releases and news in 2013 with content analysis method.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber24tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAkbulut, Deniz, Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Sektörleri İlişkisi Bağlamında Haber Kaynağı Olarak Basın Bültenleri(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 2_p010-033.pdf450.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.