Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5251
Başlık: Radyonun İletişimsel Eylem Gücü: Sabah Kuşakları
Yazarlar: Çelebi, Hayri
Anahtar kelimeler: Dördüncü Kuvvet
Medya
Radyo
Nihat’la Muhabbet
İletişim
Fourth Estate
Media
Radio
Chat with Nihat
Communicat
Yayın Tarihi: Nis-2017
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Özet: Kitle iletişim araçlar yazl basndan başlayarak, elektronik kitle iletişim araçlarna oradan da günümüzde hzla gelişimini sürdüren sosyal medyaya kadar, farkl şekillerde var olan ama her zaman dördüncü kuvvet olduğu düşünülen konumunu korumaktadr. Teknolojinin gelişmesiyle medyann artk, televizyon, bilgisayar ve nihayet yeni medya gibi geniş bir yelpazede tanmlanmaya başlamasyla, kimilerine göre radyo artk bir müzik kutusu haline gelmiş ve siyasal iletişim gücünü kaybetmiştir. Kimilerine göreyse radyo halen etkin bir kitle iletişim arac olarak siyasal iletişimin bir parças olarak önemli bir işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalşmada da radyo yaynclğnn iletişimsel eylem gücünün devam ettiği savndan yola çklarak bir sonuca ulaşlmaya çalşlmştr. Çalşmada, kitle iletişim araçlarnn iletişimsel eylem gücü ile radyo yaynclğnn Türkiye’de ve dünyada kitleleri etkileme gücü üzerinde durulmuş ve Nihat’la Muhabbet radyo program dinleyicilerinden anket yoluyla alnan cevaplar son bölümde istatistiki olarak yorumlanmştr.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5251
Koleksiyonlarda Görünür:İletişim Çalışmaları Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 4 Kapak_p046-095.pdf1.23 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.