Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5245
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEğer, Kübra-
dc.date.accessioned2020-01-03T06:59:42Z-
dc.date.available2020-01-03T06:59:42Z-
dc.date.issued2017-10-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5245-
dc.description.abstractPsikolojik yıldırma kavramı son yıllarda sıkça duyulan, işyerindeki verimi ve çalışanlar arasındaki iletişimi doğrudan etkileyen bir olgudur. Bu çalışmanın amacı, bilişim sektöründe çalışan işgörenlerin bulundukları işletmede maruz kaldıkları psikolojik şiddet davranışlarının verimliliklerini ne derece etkilediğini ve işten ayrılmalara olan etkisini ortaya koymaktır. Fiziksel güçten ziyade akıl gücüne dayalı çalışma sistemi ve stresli ortam koşulları sebebiyle bilişim sektörüne odaklanılan bir çalışma yapılmıştır. Mobbing davranışlarının önlenebilmesi ve durdurulması, insan sağlığı ve çalışma yaşamı açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın, mobbingi önlemeye ilişkin stratejilerin gelişmesi öngörülerek işverenlere, yöneticilere, insan kaynaklarına, sendika ve derneklere ve kanuni düzenlemelere yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışma teorik olarak anlatıldıktan sonra araştırmanın uygulama kısmında anket çalışmasına yer verilmiştir. Mobbingi ölçmek için LIPT Questionnaire ölçeği kullanılmış olup beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; işyerinde uygulanan psikolojik tacizin verimlilik ve performans ile doğrudan ilişkisi saptanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
dc.subjectPsikolojik taciztr_TR
dc.subjectPsikolojik şiddettr_TR
dc.subjectYıldırmatr_TR
dc.subjectMobbingtr_TR
dc.subjectVerimliliktr_TR
dc.subjectPsychological Abusetr_TR
dc.subjectPsychological Violencetr_TR
dc.subjectIntimidationtr_TR
dc.subjectMobbingtr_TR
dc.subjectEfficiencytr_TR
dc.titleİş Hayatında Uygulanan Mobbing’in Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama Çalışması Türk Bilişim Sektörütr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolThe concept of psychological intimidation is a phenomenon that has become widespread in the recent years. It directly affects the communication between employees and the efficiency in workplace. The purpose of the research is to demonstrate how psychological violence affects the employees’ efficiencies and the decisions of quitting the job in the field of information technologies. The research focuses on the information technology field due to the intellectual work force required in the field rather than physical input as well as the stressful environment conditions. Preventing and stopping mobbing behaviors is very important for human health and working life. The research is thought to be beneficial to employers, managers, human resources, trade unions and associations as well as statutory regulations with the development of strategies to prevent mobbing. The research provides a questionnaire that has LIPT scale with five likert following the theoretical explanations. According to the findings of the research, there is a direct correlation between mobbing in the workplace and the efficiency as well as the performance of the employees.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber26tr_TR
dc.identifier.bibliographictagEğer, Kübra, İş Hayatında Uygulanan Mobbing’in Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama Çalışması Türk Bilişim Sektörü(2017), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisitr_TR
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Yıl 3 Sayı 2 Kapak_p010-035.pdf449.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.