Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5245
Title: İş Hayatında Uygulanan Mobbing’in Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama Çalışması Türk Bilişim Sektörü
Authors: Eğer, Kübra
Keywords: Psikolojik taciz
Psikolojik şiddet
Yıldırma
Mobbing
Verimlilik
Psychological Abuse
Psychological Violence
Intimidation
Mobbing
Efficiency
Issue Date: Oct-2017
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi
Abstract: Psikolojik yıldırma kavramı son yıllarda sıkça duyulan, işyerindeki verimi ve çalışanlar arasındaki iletişimi doğrudan etkileyen bir olgudur. Bu çalışmanın amacı, bilişim sektöründe çalışan işgörenlerin bulundukları işletmede maruz kaldıkları psikolojik şiddet davranışlarının verimliliklerini ne derece etkilediğini ve işten ayrılmalara olan etkisini ortaya koymaktır. Fiziksel güçten ziyade akıl gücüne dayalı çalışma sistemi ve stresli ortam koşulları sebebiyle bilişim sektörüne odaklanılan bir çalışma yapılmıştır. Mobbing davranışlarının önlenebilmesi ve durdurulması, insan sağlığı ve çalışma yaşamı açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın, mobbingi önlemeye ilişkin stratejilerin gelişmesi öngörülerek işverenlere, yöneticilere, insan kaynaklarına, sendika ve derneklere ve kanuni düzenlemelere yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışma teorik olarak anlatıldıktan sonra araştırmanın uygulama kısmında anket çalışmasına yer verilmiştir. Mobbingi ölçmek için LIPT Questionnaire ölçeği kullanılmış olup beşli likert tipinde hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; işyerinde uygulanan psikolojik tacizin verimlilik ve performans ile doğrudan ilişkisi saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5245
Appears in Collections:İletişim Çalışmaları Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İletişim Çalışmaları Dergisi Yıl 3 Sayı 2 Kapak_p010-035.pdf449.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.