Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5184
Title: GENDER-RESISTANCE AND PUNISHMENT IN OSCAR WILDE’S LITERARY WORKS
Authors: Irmak, Burak
Keywords: Kuir
Oscar Wilde
Victorya Dönemi
Cinsiyet
Queer
Oscar Wilde
Victorian Period
Gender
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Toplumsal cinsiyete direniş bütün insan hakları hareketleri içinde hayati bir yer arz eder. Döneminde ünlü bir şahsiyet olan Oscar Wilde cinselliğe ilişkin döneminin normlarına karşıydı. Yazar, kurgusal olmayan yazı türlerinden kısa hikayelere kadar birçok edebi türde eserler Verdi. Farkında olmamasına ragmen, toplumsal cinsiyetin değişebilir, akışkan bir kavram olduğundan ve de bu konudaki cahiliyetin, toplumdaki bireylerin kurallar tarafından sıkıştırılmasına neden olduğundan bahsetti. Bu tezde, temel hedef, toplumsal cinsiyete karşı direniş ile Oscar Wilde’ın karakterleri arasındaki ilişki incelenecektir. Üstünde durulacak temel nokta eğer karakterler normlara karşı çıkmayı denediler ise cezalandırılıp cezalandırılmadıkları olacaktır. Analiz yapmamızı sağlayacak temel teoriler cinsiyet kavramının akışkan olduğundan ve de heteroseksüel matrisin olumsuz özelliklerinden bahseden ve tüm toplumsal cinsiyetlerin insan yapımı olduğunu açıklayan Kuir Kuram ve güç-direniş ilişkisi içerisinde toplumsal söylemin insanları doğduğu günden itibaren nasıl şekillendirdiğini gösteren Foucault’nun kuramı olacaktır. Tez, Oscar Wilde’ın eserleri ve hayatının bağlamında bir genelleme ile sonuçlandırılma amacı gütmektedir. Bu sebepledir ki, kullandığı her yazı türünden örneklemler ile tez sürdürülecektir. Dorian Gray’in Portresi, “Lord Arthur Savile’in Suçu”, “Bay W. H.’in Portresi” ve Ciddi Olmanın Önemi toplumsal cinsiyet karşıtı olan ve cezalandırılan karakterler bağlamında incelenecek örnek eserler olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5184
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10086721.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.