Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkar, Metin-
dc.date.accessioned2019-07-04T06:33:01Z-
dc.date.available2019-07-04T06:33:01Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn2149-5564-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2518-
dc.description.abstractXVII. yüzyılın ve bütün Türk tarihinin bilinen en büyük seyyahı Evliyâ Çelebi Bosna ve Hersek’i de ziyaret etmiş, Seyâhatnâmesi’nde bu bölgeye geniş yer ayırmış ve günümüz için de değerli bilgileri kayda geçirmiştir. Bu makalede Seyâhat-nâme’de anılan ve övülen Bosna yaylaları, Bosna’da yaylacılık, Evliyâ Çelebi’nin yaylalar hakkındaki düşünceleri, yaylaların Bosna Hersek millî sınırlarını belirtmedeki rolü ve belgesel değeri anlatılmıştır. Yaylalar, Seyâhatnâme’de özel olarak ve tekrarlanarak zikredilir. Bu tasarrufun sebebi üzerinde durulup Bosna ve Hersek’in (eski) millî sınırları hakkında bilgi verilmiştir. Yer adları, aşağı yukarı her Seyâhat-nâme neşrinde problem çıkarmaktadır. Bu problemin çözümü -Travnik örneğinden hareketle açıklanmış, öneriler sunulmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİtr_TR
dc.subjectBosna ve Hersektr_TR
dc.subjectEvliyâ Çelebitr_TR
dc.subjectSeyâhatnâmetr_TR
dc.subjectYaylatr_TR
dc.subjectRavnatr_TR
dc.subjectKöpreztr_TR
dc.subjectÇemernetr_TR
dc.subjectJobçatr_TR
dc.subjectTravniktr_TR
dc.subjectBosnia and Herzegovinatr_TR
dc.subjectEvliyâ Çelebitr_TR
dc.subject“Seyâhatnâme”tr_TR
dc.subjecthighlandtr_TR
dc.subjectRavnatr_TR
dc.subjectKöpreztr_TR
dc.subjectÇemernetr_TR
dc.subjectJobçatr_TR
dc.subjectTravniktr_TR
dc.titleEvliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylalarıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolEvliya Çelebi who is the greatest known traveler of 17th century and whole Turkish history also visited Bosnia and Herzegovina, and he gave wide coverage to this area in his “Seyâhat-nâme” and registered some information which is valued even today. In this article, Bosnian highlands which are mentioned and praised in “Seyâhat-nâme”, transhumance in Bosnia, the thoughts of Evliya Çelebi about highlands, the role of highlands to identify national border of Bosnia and Herzegovina, and the value of this book as a document are told. Highlands are specifically and repetitively mentioned in “Seyâhat-nâme”. It is discoursed on the reason of this saving and informed about Bosnia and Herzegovina’s (old) national boundaries. Place names stir up trouble for almost every publication of travel book. The solution for this problem is explained (with reference to Travnik example), and some proposals have been made.tr_TR
dc.publisher.issue3tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber22tr_TR
dc.identifier.bibliographictagAkar, Metin, Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları(2016), AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİtr_TR
Appears in Collections:AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Türklük Bilgisi Sayı 3_p010-031.pdf6.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.