Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2516
Title: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Bölümünden Mezun Olan Öğrencilerin İş Bulma Oranı
Authors: Altan, Aysel
Utlu, Nuray
Akar, Derya
Bingöl, Arife
Tekinsoy, Bülent
Keywords: İstihdam
Anestezi teknikeri
İşsizlik
Employment
Anesthesia technician
Unemployment
Issue Date: 2016
Publisher: Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health
Abstract: İşsizlik bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunlar arasındadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Hizmetler Meslek Yüksek Okulu, Anestezi programından tekniker olarak yetişen öğrenciler bu işsizlik olgusundan ne kadar etkilendiler, okulumuz mezunlarının iş bulma oranları bu çalışmada araştırıldı. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’ndan 2013-2014 yılında anestezi teknikeri olarak mezun olmuş 74 öğrenci ile iletişim kurularak bir işe yerleşip yerleşmedikleri araştırıldı. Anestezi Programı’ndan mezun olan 105 öğrenciden 74’üne ulaşıldı. Bu öğrencilerin % 43’ünün mezun olduktan hemen sonra iş buldukları, % 15’inin, 6 ay-1 yıl arasında , % 19’unun da 1 yıldan sonra çalışmaya başladıkları öğrenildi. % 20’si ise hiç çalışmadığını ifade etti.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2516
ISSN: 2149-5769
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Dergisi Kapak Sayı 2_p084-100.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.