Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2515
Title: Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma
Authors: Kılıç, Taşkın
Koç, Özcan
Keywords: Dış kaynak kullanımı
Temel yetenek
Alt işveren
Outsourcing
Core competence
Subcontractor
Issue Date: 2016
Publisher: Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health
Abstract: Küreselleşmeye bağlı olarak yaşanan gelişmeler, hız, esneklik ve maliyet kavramlarının önemini arttırmıştır. Bu bağlamda; özellikle işletmelerin temel yetkinlik alanları dışındaki yatırımlardan kaçınarak, maliyetleri azaltma ve enerjilerini kendi uzmanlık alanlarına yöneltme isteği dış kaynak kullanımının (outsourcing) doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çalışma kamu ve özel hastanelerinde kullanılan dış kaynakların yönetici ve çalışanların bakış açısıyla nasıl değerlendirildiğinin sorgulanması ve dış kaynakları kullanmaya iten nedenlerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda iki kamu ve iki özel hastanede görev yapan toplam 140 personele (yönetici- çalışan) anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcılar dış kaynak kullanımının yararlı bir yöntem olduğunu ve dış kaynaklardan yararlanmayı destekler nitelikte yanıtlar vermişlerdir. Buna ek olarak verilen yanıtlar bakımından demografik göstergeler açısından (yaş, eğitim, kurum türü vb.) bilimsel olarak bir fark tespit edilememiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2515
ISSN: 2149-5769
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Dergisi Kapak Sayı 2_p068-082.pdf343.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.