Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2509
Title: İnsan Saçı Örneklerinde Talyumun Katı Örneklemeli Atomik Absorpsiyon Yöntemi İle Tayini
Authors: Baysal, Aslı
Akman, Süleyman
Keywords: Elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometri
İnsan saçı
Katı örnekleme
Talyum
Electrothermal atomic absorption spectrometry
Human hair
Solid sampling
Thallium
Issue Date: 2015
Publisher: Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health
Abstract: Bu çalışmada insan saçında talyum için doğrudan katı örneklemeli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini için yöntem geliştirilmiştir. İnsan saçı örnekleri aseton, destile deiyonize su ve tekrar aseton ile yıkanmış ve 75 oC’de kurutulmuştur. Saç örnekleri doğrudan katı örneklemeli otoörnekleyiciye yüklenmiştir. Katı örnekleme tekniği ile talyum tayini için piroliz/atomlaşma sıcaklığı, madde miktarı ve bunlara modifier (Pd/Mg) ve/veya yardımcı reaktiflerin etkisi incelenmiştir. Aletsel ve deneysel parametreler optimize edildikten sonra iki farklı sertifikalı referans maddesi ile geri kazanım çalışmaları yapılmıştır. Talyum için ortalama geri kazanım % 94’tir. Talyum için tayin sınırı (3σ, N=10) sırasıyla 0.0067 μg/g’dır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2509
ISSN: 2149-5769
Appears in Collections:Aydın Sağlık Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Sağlık Sayı 1_p060-075.pdf299.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.