Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2495
Title: Belediyelerde Katı Atıkların Geri Dönüşümü: Başakşehir Belediyesi Örneği
Authors: Ten, Şenol
Keywords: Çevre
Çevre sorunları
Atık
Katı atık
Geri dönüşüm
Environment
Environment Problems
Waste
Solid Waste
Recycling
Issue Date: 2017
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi
Citation: 2
Abstract: Çevre kirliliklerinin önlenmesinde yerel yönetimler üst düzeyde görevler üstlenmişlerdir. Özellikle kentte yönetim unsuru olarak ön planda olan yerel yönetim birimleri kenti korumak ve bu bağlamda çevreyi kirlilik açısından en aza indirmeye yönelik adımlar atılmıştır. Söz gelimi katı atık yönetimi konusunda belediyeler yetkili ve karar alan kuruluşlardır. Katı atıkların toplanmasından bertarafına kadar olan süreçte tüm sorumluluk yerel yönetimlere düşer. Atık, yok edilmesi gereken bir madde değil geri kazanılması gereken kaynak olarak görülmektedir. Bu açıdan katı atıkların geri dönüşümü günümüzde ekonomik, çevresel ve yasal olarak önemli bir konu durumuna gelmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2495
ISSN: 2149-7206
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi Yıl 3 Sayı 2 Kapak_p050-057.pdf259.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.