Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2493
Title: Osmanlı Devleti’nde Çalışma Ahlakı ve İktisadi Uygulamalar
Authors: Şengül, Fatma Nur
Keywords: Ahilik Teşkilatı
Tımar Sistemi
Lonca
Çalışma Ahlakı
Ahi-Order
Manorial System
Guild
Work Ethic
Issue Date: 2017
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi
Citation: 3
Abstract: XIX. yüzyılda Avrupa toplumlarında sanayileşmenin ve modernleşmenin etkisiyle kapitalistleşme sürecinin başladığı öne sürülmektedir. Günümüz dünyasında ise kapitalizm hemen hemen bütün toplumlara sirayet etmektedir. Geçmişten günümüze bu toplumlar ele alındığında kuruluş ve gelişme dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin kapitalizmden uzak bir görünüm sergilediği fark edilmektedir. Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi, kapitalizmin unsuru olan özel mülkiyete izin vermezken, Ahilik teşkilatı ve Loncalar çalışma ahlakının şekillenmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Osmanlı Devleti’nin temel yapı taşı olan Tımar Sistemi, ahilik, lonca kurumu ve uygulanan iktisadi politikaların kapitalist sisteme kapı aralamadığı ancak Avrupa’da yaşanan endüstriyel devrimin etkisiyle kapitalizmin bu toplumda da gelişme sergilemeye başladığı görülmektedir. Çalışmamızda, çalışma ahlakının şekillenmesinde rol oynayan ahilik teşkilatı, lonca sistemi, Tımar Sistemi ve iktisadi uygulamalar, nitel analiz tekniği olan tarihsel dokümantasyonlar ve belgeler veri olarak kullanılarak ele alınmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2493
ISSN: 2149-7206
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi Yıl 3 Sayı 2 Kapak_p016-035.pdf326.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.