Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2491
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİşözen, Hakan-
dc.date.accessioned2019-06-29T05:28:27Z-
dc.date.available2019-06-29T05:28:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation2tr_TR
dc.identifier.issn2149-7206-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2491-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma refleksiyle ortaya çıkmış ‘Osmanlıcılık’, ‘İslamcılık’ ve ‘Türkçülük’ akımları içinde yer alan İslamcılığı ve onun İmparatorluk’tan Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘batılılaşma’ seyri içinde aldığı farklı görünümleri, ‘hafıza’, ‘unutuluş’ ve ‘iptal’ kavramları üzerinden incelemek olacaktır. Elbette, kavranılacak ‘nesnenin’ yani İslamcılığın hem tarihsel İslami kökenleri hem de kendi tarihi dışında bir de üzerine yazılmış tarihi itibari ile oldukça kapsamlı ve tartışmalı olduğu açıktır. Biz daha çok İslamcılığı, ideolojiler dönemi olarak adlandırılabilecek olan 1830 sonrasında ortaya çıkmış tarihsel-kavramsal bir çözüm olması hasebiyle ‘modern bir hareket’ olarak nitelendiriyoruz. Bu nedenle gereken temel entelektüel kavram ve referansları, tarihi-felsefi bir yaklaşımın olanakları içinde kalarak kullanmaya çalışacağız. Bu çerçeve içinde temel tespitimiz siyasetin ana sahnesinin hafıza çerçevesinde olduğudur. Hem İmparatorluktan Cumhuriyete geçiş ve hem de Cumhuriyetten günümüz modernleşme çabaları içinde İslamcılığı hafıza bağlamında inceleyeceğiz.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisitr_TR
dc.subjectİslamcılıktr_TR
dc.subjectHafızatr_TR
dc.subjectUnutuluştr_TR
dc.subjectModernleşmetr_TR
dc.subjectSahnetr_TR
dc.subjectBatılılaşmatr_TR
dc.subjectIslamismtr_TR
dc.subjectMemorytr_TR
dc.subjectForgettingtr_TR
dc.subjectModernisationtr_TR
dc.subjectScene Westernizationtr_TR
dc.titleİmparatorluktan Cumhuriyete Modernleşme Bağlamında İslamcılık ve Bir Siyasi Sahne Olarak Hafiza Meselesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolThe aim of this study is to examine Islamism as one of the leading political movements together with Turkism and Ottomanism aiming to save the Ottoman Empire, within the concepts of ‘memory’, ‘forgetting’ and ‘cancellation’ in the transition as the westernization from the Empire to the Republic and finally to the last political period. Certainly, the object of our investigation as Islamism is quite extensive and controversial due to its historical origins and also due to the interpretation of this history from non Islamic ideologies as well. In our study, we specify Islamism as a modern political movement emerged as a historical-conceptual solution after 1830’s which may be called the age of ideologies. For this reason, we have utilized the necessary concepts and references within the limits of a historical-philosophical frame. Our main thesis is that the premium and ultimate political scene is the memory and the best way to understand the transition from the Empire to the Republic is only possible by tackling with the memory problem.tr_TR
dc.publisher.issue2tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber15tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber31tr_TR
dc.identifier.bibliographictagİşözen, Hakan, İmparatorluktan Cumhuriyete Modernleşme Bağlamında İslamcılık ve Bir Siyasi Sahne Olarak Hafiza Meselesi(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisitr_TR
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Toplum ve İnsan Dergisi2_p022-038.pdf477.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.