Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2489
Title: 2. Dünya Savaşı ve Türkiye’de Savaş Ekonomisi
Authors: Arslan, Mahmut
Keywords: Savaş Ekonomisi
Dış Ticaret
Sanayi Sektörü
Issue Date: 2016
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisiİstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi
Citation: 2
Abstract: İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin dış ticareti ülke içindeki gelişmelerden çok uluslararası ekonomik koşullardan etkilenmiştir. Bu yıllarda hükümet ithal güçlüklerinde de yararlanarak dış ticaret fazlası elde etmeyi amaçlayan bir politikada izlemiş ve bu amacın gerçekleştirilmesinde de kısmen başarılı olmuştur. 1940 yılında çıkarılan Milli Korunma Kanunu hükümete dış ticareti tamamen denetim altına alma olanağı verdi ve böylece hangi mallardan ne kadar ithal edileceği kararlarla belirlendi. Tüketim malları ithalatı sınırlandı. Görülüyor ki hükümet elde ettiği dış ticaret fazlasını uluslararası uygun ortamdan da yararlanarak daha ziyade ithalatın kısılması yoluyla gerçekleştirdi. Geleneksel olarak Türkiye’ye mal satan ülkelerin savaşta olması ithal ettiğimiz malların dünya piyasalarında ki arzını büyük ölçüde daraltmıştır. Savaşın başladığı yıllarda aşırı ağırlığı olan Almanya ile dış ticaretimiz 1940-1941 yıllarında önemli ölçüde azalma gösterdi. Almanya’nın dış ticaretimizde ki nispi payı savaş öncesine göre ¼ düştü. Fakat Türkiye dış ticaretini Almanya dışındaki ülkelere kaydırmak konusunda büyük güçlüklerle karşılaştı. Fakat Almanya’nın ithalat ve ihracatımızda ki nispi payı 1942’den sonra yeniden yükselmeye başladı ve 1944’ün sonuna kadar Almanya Türkiye’nin dış ticaretinde bir numaralı partner olarak kaldı. Türkiye ancak 1945’ten yeni II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte ticaretini ABD, İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine doğru kaydırabildi.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2489
ISSN: 2149-7206
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Toplum ve İnsan Dergisi2_p008-021.pdf365.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.