Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2484
Title: The Effect of Circumcision on the Mental Health of Children Running Head: Circumcision and Mental Health
Authors: Yavuz, Mesut
Akdeniz, Burak
Keywords: Sünnet
Çocuk
Davranış problemleri
Depresyon
Kaygı
Circumcision
Child
Behavioral problems
Depression
Anxiety
Issue Date: Dec-2018
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi
Citation: 4
Abstract: Sünnetin çocuklarda davranış özellikleri, depresyon ve kaygı belirtileri üzerinde etkilerini incelemektir. 6 ile 11 yaşları arasında sünnet olması planlanan 35 erkek çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çocuklar için depresyon ölçeği ve çocuklar için durumluk sürekli kaygı envanteri, çocuklar için davranış değerlendirme ölçeği (4/18) ise aileler tarafından sünnetten bir hafta önce, bir ay ve altı ay sonra yanıtlanmıştır. Veriler SPSS 18 programı ile analiz edilmiştir. Top-lam sorun puanları, içselleştirme, dışsallaştırma problemleri; kaygı/depresyon, suça yönelik davranışlar ve dikkat sorun puanları sünnetten bir ay ve altı ay sonra, sünnet öncesi döneme göre anlamlı oranda düşük bulunmuştur. Sosyal içe dönüklük, somatik yakınmalar ve saldırgan davranış sorun puanları sünnetten altı ay sonra sünnet öncesi döneme göre anlamlı oranda düşük bulunmuştur. Sürekli kaygı ve depresyon puanları sünnetten bir ay sonra anlamlı iyileşme gösterse de, altı ay sonunda depresyon, durumluk ve sürekli kaygı puanlarında anlam-lı bir fark bulunmamıştır. Sünnet gibi tarihsel, dini ve kültürel anlamları olan bir operasyonun ruhsal sonuçlarını değerlendirirken sosyal faktörler de dikkate alınmalıdır. Türkiye’de sünnete verilen olumlu anlamlar, operasyonun çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir. Sonuçlar sünnetin, Türkiye’de çocukların davranış problemlerini, depresyon ve kaygı seviyelerini arttırmadığını göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2484
ISSN: 2149-7206
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Aydın İnsan ve Toplum Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın İnsan ve Toplum Dergisi 4-2_p008-023.pdf353.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.