Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOktav, Mehmet-
dc.contributor.authorBirol, Emel-
dc.date.accessioned2019-06-27T13:32:58Z-
dc.date.available2019-06-27T13:32:58Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citation12tr_TR
dc.identifier.issn1306-3375-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2481-
dc.description.abstractTampon baskı sistemi, endirekt baskı yöntemidir. Mekanik nokta kazancı ise tram noktasının baskı basıncı ile fiziksel olarak büyümesidir. Tampon baskı sisteminde nokta kazancı, baskı kalitesini etkileyen önemli bir parametredir. Nokta kazancını, kullanılan baskı altı malzemesinin yapısı, mürekkep akışkanlığı, tampon silikonun sertliği, kullanılan kalıbın türü ve görüntü derinliği, sıyırıcı bıçağın açısı, tram sıklığı, baskı makinanın basınç ayarı gibi unsurlar etki etmektedir. Bu değişkenlerin tram noktasına nasıl etki ettiği bilinmeli ve şartlandırılmış ortamda baskı çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tampon baskı ile basılmış görüntülerin tram sıklığının, nokta kazancı değerini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Çalışmada Test baskı çalışmaları için baskıaltı malzemesi olarak pürüzlü ve kuşe kâğıtlar seçilmiştir. Kaliteli baskı sonuçlarının alınabilmesi amacıyla optimum parametreler çerçevesinde pürüzlü ve kuşe kağıtlara yapılan baskı sonuçları üzerinde Spektrofotometre ile nokta kazancı değerleri ölçülmüştür. Tampon baskıda tram sıklığına bağlı olarak tram noktalarındaki değişimin belirlenmesi amacıyla, 40, 54, 60 ve 70 Lpc tram sıklığına sahip farklı tram ton değerlerinin bulunduğu dört adet test skalası hazırlanmıştır. Test skalaları üzerinde; filmdeki, kalıptaki ve baskıdaki nokta kazancının ölçülebilmesi için, % 1’den, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 90, 100’e kadar tram ton değeri olan alanlar oluşturulmuştur. Baskı test çalışmalarında 2 mm kalınlığında, Kodak Freundorfer Druckplatten çelik kalıp kullanılmıştır. Çelik kalıp 150x250 mm ebadındaki mürekkep haznesine yerleştirildi. 40, 54, 60 ve 70 Lpc tram sıklıklarındaki tramlı skalanın tram ton değerlerinin bulunduğu alanlar film, kalıp, pürüzlü ve kuşe kâğıt üzerindeki nokta kazanç değerleri Spektrofotometre ile ölçümlenmiştir. Test baskılarında kullanılan mürekkep cinsi, viskozitesi, tampon sertliği, tamponun fiziksel yapısı, tampon sıyırma bıçağının sertliği ve kalınlığı, baskı basıncı ve baskı hızı sabit tutulan parametrelerdir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisitr_TR
dc.subjectTampon baskı sistemitr_TR
dc.subjectNokta kazancıtr_TR
dc.subjectTampon baskı kalitesitr_TR
dc.subjectPad printingtr_TR
dc.subjectDot gaintr_TR
dc.subjectPad printing qualitytr_TR
dc.titleTampon baskı sisteminde tram sıklığının nokta kazancına etkisinin incelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolPad Printing is most direct way of printing. Mechanic Dot Gain means physical growing of screen dot with printing pressure. Dot Gain in Pad Printing is a significant parameter effecting printing quality. Factors such as structure of swage block material used, ink fluidity, stiffness of spool silicon, type of mould used, display depth, angle of stripper knife, stress adjustment of printing press effect dot gain. How these variance effect to screen dot should be known and pressure studies should be made in conditioned environment. The purpose of this study is to determine how the tram frequency of the images printed by buffer printing affects the point gain value. In the study, rough and coated papers have been chosen as swage block material for Test printing studies. Spectrophotometer and dot gain values have been measured over pressure results made on rough and coated papers in frame optimum parametres with the aim of providing qualified pressure results. Four test scales have been prepared in which there have been different screen ton values having 40-54-60 and 70 Lpc screen ruling. In order dot gain to be measured on test scales, film, blcok and printing, areas having screen ton values from %1 to 2, 3,5 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 have been constituted. Steel form, which is 2 mm thick, by Kodak Freundorfer Druckplat has been used in pressure test studies. Steel form has been placed into ink tank, the size of which is 150.250 mm. Areas having screen ton values of screened scale with 40, 54, 60 and 70 Lpc screen rulings, dot gain values on film, block, rough and coated paper were measured with Spectrophotometer. Ink type which has been used in test printings are parametres whose viscosity, spool stiffness, physical structure of spool, stiffness and thickness of spool stripper knife, printing pressure and printing speed have been held stable.tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber41tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber51tr_TR
dc.identifier.bibliographictagOktav, Mehmet, Birol, Emel, Tampon baskı sisteminde tram sıklığının nokta kazancına etkisinin incelenmesi(2017), İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisitr_TR
Appears in Collections:Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abmyo_47_p047-057.pdf562.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.