Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGözüküçük, Meral-
dc.contributor.authorKıran, Hüseyin-
dc.date.accessioned2019-06-27T13:12:46Z-
dc.date.available2019-06-27T13:12:46Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation1tr_TR
dc.identifier.issn2458-7818-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2478-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmanın yürütülmesinde nicel araştırma modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Diyarbakır il merkezi, ilçe merkezleri, beldeleri ve köylerindeki ilkokullarda görev yapan ve oranlı küme örnekleme yoluyla seçilen 705 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Anadili Türkçe Olmayan İlkokul Öğrencilerine İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği (ATOİYSÖ)” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın veri kaynağını ölçekle toplanan veriler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde, betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazmaya hazırlık boyutunda karşılaştıkları sorunlar konusunda ölçekteki görüşlerinin aritmetik ortalamasına göre sorunların en önemlisi “Öğrenciler dil probleminden dolayı söyleneni anlamakta güçlük çekiyor” şeklindedir. Anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin seslerden heceler, kelimeler, cümleler ve metin oluşturma alt boyutunda karşılaştıkları sorunlar konusunda ölçekteki görüşlerinin aritmetik ortalamasına göre sorunların en önemlisi “Anadili Türkçe olmayan öğrenciler, kelime dağarcığı yeterince zengin olmadığı için cümle kurarken zorlanıyor.” şeklindedir. Anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin okuryazarlığa ulaşma boyutunda karşılaştıkları sorunlar konusunda ölçek- teki görüşlerinin aritmetik ortalamasına göre sorunların en önemlisi “Anadili Türkçe olmayan öğrenciler kelimeleri anlamlandıramadıkları için yavaş yazıyor.” şeklindedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisitr_TR
dc.subjectAnadilitr_TR
dc.subjectİlkokuma yazma öğretimitr_TR
dc.subjectSoruntr_TR
dc.subjectMother tonguetr_TR
dc.subjectElementary literacy teachingtr_TR
dc.subjectİssuetr_TR
dc.titleAnadili Türkçe Olmayan İlkokul Öğrencilerine İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlartr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolThe purpose of the study is to determine the issues first grade students whose mother tongue is not Turkish face in elementary literacy teaching. General screening model among quantitative research models was used as the research methodology. The proportional cluster sample of the research consisted of 705 first-grade teachers who worked in Diyarbakır city centre, provincial centres, towns, and villages in the 2012-2013 academic year. The data of the research was collected using “Issues Faced in Elementary Literacy Teaching to Students whose Mother Tongue is not Turkish Scale (EWTSMTS)” developed by the researcher. Descriptive statistics techniques were used to analyze the data. The most important issue according to the mean score of the views of the first grade teachers in teaching elementary literacy preparation dimension in the scale is: “Students have difficulty understanding what is being said due to a language barrier”. The most important issue according to the mean score of the views of the first grade teachers when forming syllables from sounds, words, sentences and text sub dimension in the scale is: “Students whose mother tongue is not Turkish have difficulties forming sentences due to insufficient vocabulary knowledge”. The most important issue according to the mean score of the views of the first grade teachers in reaching literacy dimension in the scale is:” Students whose mother tongue is not Turkish write slowly due to not being able to make sense out of words”.tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber56tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber73tr_TR
dc.identifier.bibliographictagGözüküçük, Meral, Kıran, Hüseyin, Anadili Türkçe Olmayan İlkokul Öğrencilerine İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (2016), İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisitr_TR
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Tömer Sayı 1_p056-073.pdf317.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.