Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2477
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYüce, Sefa-
dc.date.accessioned2019-06-27T13:03:05Z-
dc.date.available2019-06-27T13:03:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citation1tr_TR
dc.identifier.issn2458-7818-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2477-
dc.description.abstractTürkiye’nin dışa açılım sürecinde “Büyük Öğrenci Projesi” ile başlayan yabancılara Türkçe öğretimi, son yıllarda büyük bir ivme kazanarak sadece Türk ve akraba topluluklara değil, dünyaya açılan bir proje hâline gelmiş bulunuyor. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, yalnız bir dil öğretimi olmayıp Türk kültürünün ve değerler sisteminin de dışa açılım süreci demektir. Bu süreçte YTB’ye, MEB’na, TÖMER’lere, Yunus Emre Enstitüsüne ve TİKA’ya önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kurumlarda görev alacak öğretim elemanının çok donanımlı olması ve ülkeler arası kültürel farkları iyi bilmesi gerekmektedir. Öğretim elemanı, bir dili öğretirken aynı zamanda o dilin kültürel kodlarını da aktarıyor. Bu bakımdan öğretim elemanının lisans ve lisansüstü düzeyde iyi yetişmesi büyük önem arz ediyor. Yabancı öğrencinin gözünde öğretim elemanı Türkiye’nin imajı olarak görülüyor. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretim elemanı, bir misyon adamı niteliğinde yetiştirilmeli, sorumluluklarını yerine getirebilecek bilinçte olmalıdır. Üniversitelerimizin yeni kurulan veya kurulmakta olan dil merkezlerinde, yabancılara Türkçe öğretecek öğretim elemanı sıkıntısı yaşanmaktadır. Kısa süreli kurslar veya sertifika programları ile öğretim elemanı açığının kapatılması mümkün görülmemektedir. Bunun için üniversitelerimizde Türkçe öğretimi ile ilgili lisans ve lisansüstü programlarına yeni bir işlerlik kazandırılması hayati bir önem taşımaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisitr_TR
dc.subjectNitelikli öğretim elemanıtr_TR
dc.subjectDil öğretimitr_TR
dc.subjectTürkiye’nin imajıtr_TR
dc.subjectDil ve kültürtr_TR
dc.subjectQualified instructortr_TR
dc.subjectLanguage teachingtr_TR
dc.subjectTurkey’s imagetr_TR
dc.subjectLanguage and culturetr_TR
dc.titleYabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunutr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.description.abstractolIn the process of Turkey’s international expansion, teaching Turkish to foreigners starting with the “Great Students Project” has not only expanded to include Turks and related communities but as a project it has also opened up to the rest of the world gaining a great momentum recently. Teaching Turkish as a foreign language means not only teaching of a language but also the international expansion of Turkish culture and value systems into foreign cultures. There are important roles and responsibilities for YTB, MONE, TOMER, Yunus Emre Foundation and TIKA in this process. It is absolutely necessary for the instructors who will be assigned to these institutions to be well equipped and knowledgeable on cultural differences among different countries. When teaching the language, the language instructor also transfers the cultural codes of a specific language. Therefore, it is very important for the instructor to be well educated at undergraduate and postgraduate levels. From the eyes of foreign students the instructor is seen as the image of Turkey. The instructors who will be assigned at institutions, be it in-country or abroad, should be educated with qualities of a person of mission with the necessary consciousness to achieve his/her responsibilities. There is a shortage for teaching instructors in the newly established language centres of our universities to teach Turkish to foreigners. It certainly does not seem to be possible to satisfy this shortage with short courses or certificate programs. Therefore, provision of undergraduate and graduate programs related to Turkish language teaching in our universities with a new functionality has become crucially important.tr_TR
dc.publisher.issue1tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber114tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber125tr_TR
dc.identifier.bibliographictagYüce, Sefa, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisitr_TR
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Tömer Sayı 1_p114-125.pdf296.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.