Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2475
Title: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uzmanlık Sorunu
Authors: Özbay, Murat
Bahar, Mehmet Ali
Keywords: Uzmanlık
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Specialisation
Teaching Turkish as a Foreign Language
Issue Date: 2016
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi
Citation: 1
Abstract: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi tarihi oldukça eskidir. Ancak bu alanda bilimsel nitelik henüz sağlanamamıştır. Bu eksiklik Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancıların sayısının artmasıyla birlikte kendini daha çok hissettirmektedir. Bilimselliğin sağlanabilmesi için öncelikle alan uzmanlarının yetiştirilmesine ağırlık verilmesi gerekir. Yabancılara Türkçe öğretimi uzmanları yetiştirmeye yönelik ilk çalışmalara Gazi Üniversitesi’nde 1992 yılında “Yabancılara Türkçe Öğretimi” dersleriyle başlanmıştır. Ancak bu alanda uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için bir dersle sınırlı etkinliklerin yeterli olmadığı açıktır. Yabancılara Türkçe Öğretimi lisans programlarının açılması çeşitli dönemlerde önerilmişse de hayata geçememiştir. Ayrıca her ne kadar Yabancılara Türkçe Öğretimi Ana Bilim Dalı’nın yüksek lisans ve doktora programları birçok üniversitede açılmış olsa da henüz bilimsel bakış açısıyla konunun ele alınmadığı görülmektedir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde uzmanlık sorunu ele alınmış ve bu konuda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2475
ISSN: 2458-7818
Appears in Collections:İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Tömer Sayı 1_p010-038.pdf426.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.