Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2463
Title: ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ KAPSAMINDA KURULMASI ZORUNLU KOMİTELERİN FAALİYETLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI
Authors: Atasoy, Ömer Adil
Ergün, Berkay
Keywords: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Bünyesindeki Komiteler,
Halka Açık Anonim Şirket
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim
Sorumluluk
Board Committees
Public Joint Stock Company
Board of Directors
Corporate Governance
Liability
Issue Date: Dec-2018
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Citation: 4
Abstract: Anonim şirketler bir örgüt olarak kendi yapısı içinde yer alan organlar ve diğer unsurlarla karşılıklı ilişki ve iletişim içinde olduğu gibi, ayrıca bütünüyle toplumu ve ekonomik kamu düzenini ilgilendiren ve sermaye piyasası adı verilen sistemin de bir parçası ve gerçekleşme aracı olarak önem kazanmaktadır. Günümüzde hızla büyüyen ve halka açılan anonim şirketlerin yönetim kurullarının şirkette meydana gelen sorunlarla başa çıkması, şirketin maruz kaldığı risklere çözüm getirmesi zorlaşmaktadır. Bu noktada pay ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını korumada yönetim kuruluna yardımcı olmak ve kurumsal yönetim yaklaşımı gereği birtakım komiteler kurulmaktadır. Hatta bazı şartların varlığında bu komitelerin kurulması yasa gereği bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu çalışmada, anonim şirketlerin yönetim kurullarınca komitelerin oluşturmaları bakımından takip edilmesi gereken usul ve esaslara değinilecek, komitelerin kurulmamaları ve işleyişlerinde ortaya çıkan kusurlar nedeniyle yönetim kurulunun sorumluluğu üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra tüm büyük ölçekli anonim şirketler açısından kurulmasında fayda görülen bir diğer komiteden bahsedilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2463
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUKUK FAKULTESI DERGISI 4-2(40-59).pdf345.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.