Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2462
Title: BİYOBANKALAR VE MİLLİ DNA VERİ BANKASI KANUNU TASARISI
Authors: Gönenç, Fulya İLçin
Aslanova, Kemale
Keywords: Biyobankalar
Biyobankaların Rolü
Etik ve Yasal Konular
Biobanks
Role of Biobanks
Ethical and Legal Issues
Issue Date: Dec-2018
Publisher: İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Citation: 4
Abstract: Biyobankalar, biyolojik materyallerin ve bunlara ait bilgilerin toplandığı, depolandığı, işlendiği ve dağıtıldığı organizasyonlardır. 1990’ların sonundan günümüze kadar biyobankalar, genetik ve kişiselleştirilmiş tıp gibi birçok güncel araştırmayı destekleyen tıbbi araştırmalarda önemli bir kaynak haline gelmiştir. Biyobanka terimi, insan örnekleri de dahil olmak üzere bitki ve hayvan koleksiyonlarını kapsar. Biyobankaların hastalık merkezli, popülasyon bazlı, genetik veya DNA/RNA merkezli, doku bankaları, ticari ve sanal biyobankalar gibi birçok türü bulunmaktadır. Biyobankaların teşhis, farmakoloji veya araştırma gibi çeşitli amaçları vardır. Biyobankalar belirli kişisel bilgileri içerir, depolar ve işler. Biyobankalar 21’inci yüzyılda biyomedikal araştırma sürecinin tamamında yenilikçi potansiyele sahiptir. Günümüzde birçok ülkede ulusal biyobanka oluşturulması ve biyobankaların birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi çalışmaları yaygınlık kazanmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2462
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi Dergisi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUKUK FAKULTESI DERGISI 4-2-sayfalar-20-39.pdf315.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.