Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2443
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkdoğan, İbrahim-
dc.date.accessioned2019-06-22T10:28:35Z-
dc.date.available2019-06-22T10:28:35Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2443-
dc.description.abstractBu çalışmada işçiler ile işverenler arasında oluşan ya da oluşabilecek olan rekabet yasağından bahsedilecektir. Yararlanacağımız mevzuat İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri olacaktır. İş sözleşmesi tarafı olan herhangi bir işçi, bu iş ilişkisi içerisinde işverenin müşterilerine, knowhow potansiyeline veya iş sırlarına nüfuz edebilir. İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin, sözleşmede bulunan belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede ve belirli bir zaman dilimi içerisinde işverenle rekabet etmemesini güvence altına alan işlem “rekabet yasağı sözleşmesi” olarak tanımlanır. Rekabet yasağının en önemli unsurlarından birisi de işçinin sadakat borcunun bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmamızın özünü işverenin haklı menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı rekabet yasağı sözleşmeleri oluşturacaktır. Buna ilişkin olarak Türk Hukukundaki düzenlemelere ilişkin bilgiler çalışmamızın özünü oluşturmaktadır. Rekabet yasağı sözleşmesi hem işverenin haklarını hem de işçinin çalışma ve sözleşme özgürlüğünü ihlâl etmeyecek biçimde yapılması gerekmektedir. Bu anlamda rekabet yasağı sözleşmelerinin hukuken belli geçerlilik şartları bulunmaktadır. Bu şartlara uyulmaksızın yapılan sözleşmelerin durumları, buna ilişkin yaptırımlar ve aşırı yasakların sınırlandırılması da çalışmamızda yer almaktadır. Hukuka uygun bir şekilde düzenlenmiş olan rekabet yasağı sözleşmesine aykırı davranan tarafların sorumlulukları da belirtilmiştir. Şöyle ki; sözleşmeye aykırı davranan tarafın oluşan zararı tazmin etmesi, cezai şartı ödemesi ve aykırılığı durdurması gibi seçenek yaptırımlar bulunmaktadır. Rekabet yasağı sözleşmesini anlatırken sözleşme kavramının da üzerinde durulacaktır. Sözleşmenin tanımı, unsurları, geçerlilik şartları gibi konular da çalışmamızda yer alacaktır. Son olarak, çalışmamıza ilişkin olarak yargı kararlarına yer verilerek uygulama hakkında da bilgi sahibi olunacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectSözleşmetr_TR
dc.subjectİş sözleşmesitr_TR
dc.subjectRekabet Yasağıtr_TR
dc.subjectContracttr_TR
dc.subjectLabour Contracttr_TR
dc.subjectCompetition Bantr_TR
dc.titleİŞ SÖZLEŞMESİNDE REKABET YASAĞItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIn this study, competition ban, which become or might become between the employees and employers, will be mentioned. We benefit from some written law such as Labour Law, Turkish Code of Obligations and Turkish Commercial Code. An employee, who is party of labour law, can penetrate to employer's customers, the potential of knowhow and labour secrets in this employment relationship. It is defined as “competition ban contract" that the procedure which guarantees not to compete to the employer in a specific business area, in a specific geografic region and in a particular time period after the labour contract ended. One of the significant issues about competition ban is the necessity to duty of loyalty of the employee. In this frame, competition ban contracts which aim to protect the fair advantages of the employer will be the main issue of this study. Related to what is said above the information on the regulation in Turkish Law forms our study. It is necessary that competition ban contract should be done as it will not infringe both the employer's right and employee's working and contract freedom. In this mean, there is some legally specific validities of competition ban contracts. The status of contracts that is done without considering the conditions mentioned above, sanctions related to this issue and limits of overbanning are also placed in our study. It is also stated the responsibilities of parties who behave against the competition ban contract which is regulated properly by means of law. Namely, there are optional sanctions such as the party who behave against the contract compensates the harm, pays penal clouse and stop the contradiction. The concept of contract is also laid emphasis on while describing competition ban contract. The issues are also placed like the definition, factors and the condition of validity of contract in our study. Finally, we will be get information about application by giving place to the judgement decisions related to our study.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber74tr_TR
Appears in Collections:E-books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10244709.pdf865.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.