Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2441
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCanbaz, Coşkun-
dc.date.accessioned2019-06-22T09:02:10Z-
dc.date.available2019-06-22T09:02:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2441-
dc.descriptionabstractİş sağlığı ve iş güvenliği, personelin işyerinde bulunduğu sırada fiziki veya psikolojik özre neden olan olayları ve iş hastalıklarının önüne geçilmesi adına öncelikle, çalışma ortamında alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesiyle personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve kontrol edilmesini içermektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı insan kaynakları ve insan kaynaklarının yönetim süreçlerinin açıklanması iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl uygulanacağı konusunun değerlendirilmesi ile birlikte insan kaynakları yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin ortaya konulmasıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectİKYtr_TR
dc.subjectİş Sağlığıtr_TR
dc.subjectİş Güvenliğitr_TR
dc.subjectHRMtr_TR
dc.subjectOccupational Healthtr_TR
dc.subjectSafetytr_TR
dc.titleKARGO ŞİRKETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİtr_TR
dc.typeBooktr_TR
dc.description.abstractolOccupational health and safety, staff it is in the workplace causing physical or psychological disabilities primarily in the name of preventing of the incidents and occupational diseases, to be taken in the working environment of staff with the identification of measures comprising the informed and to control it. The aim of work in this direction is to demonstrate the importance of human resource management processes and disclosure of human resources, occupational health and occupational health issues with the assessment of how to implement the security management of human resources and security.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber67tr_TR
Appears in Collections:E-books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10243339.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.