Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2417
Title: TEKSTİL KİMYASALLARI KULLANARAK ÜRETİM YAPILAN İŞLETMELERDE İSG
Authors: Yakın, Okan
Keywords: Tekstil
İş Kazası
İş Güvenliği
İş Sağlığı
Textile
Work Accident
Occupational Safety
Occupational Health
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: İnsanların yaşamları boyunca ortaya çıkan giyinme ihtiyaçlarının gereksinimi, tekstil sektöründe zamanla sürekli olarak bir bazı teknolojik yeniliklerin oluşması ile , yüksek üretimlerin oluşması , dolayısı ile rekabetin hızla artması anlamına gelmektedir. 1980'li senelerden sonra ortaya çıkan ekonomik yeniliklerle beraber , Ülkemizde ki tekstil sektörü hızlı bir şekilde küresel ve global tekstilin etkisi ve konfeksiyonların ürün oluşturma potansiyelinin önemli bir parçası olmuşlar ve bununla beraber üretim kapasiteleri önemli ölçüde de artmıştır. Tekstil sanayi aşırı rekabetin ve çalışma şartlarının getirmiş olduğu bir takım iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortaya çıkarmaktadır. Ülkemiz’de yıllık yaklaşık 70.000 iş kazası oluşmaktadır ve 1000 işçi oluşan bu iş kazalarında yaşamanı yitirmektedir. Sgk verilerini göre; 2012 senesinde ortaya çıkan 86.435 iş kazasının 4239’ u, 2013 senesinde ortaya çıkan 65.452 iş kazasının 3641’ i, 2014 senesinde ortaya çıkan 62.549 iş kazasının 3781’ i tekstil sanayinde ortaya çıkan iş kazalarıdır. Tekstil sanayi Sgk tarafından belirlenen 81 sektör içerisinde , ortaya çıkan iş kazası sayısı ve de ölümlü iş kazası sayısı bakımından Metal-İnşaatMadencilik faaliyetlerinde sonra 4. sırada bulunmaktadır. Bu yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere ülkemizde yaygın faaliyetlerden birisi olan tekstil sektörü iş sağlığı ve güvenliği bakımından son derece riskli sektör olduğundan , bu risklerin etkisin belirlemek amacıyla Tekstil Sektörlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konu olarak seçilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2417
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
523728.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.