Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2415
Title: FARKLI COGRAFİ BÖLGELERDE YETİŞTİRİLEN SAFRANIN KİMYASAL BİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Authors: Ebrahimzadeharvanaghi, Saber
Keywords: Safran
Safranın kimyası
Safranın tarihi
Saffron
Chemistry of saffron
History of saffron
Issue Date: 2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Dünyanın en pahalı baharatı olan safran, dünyanın farklı bölgelerinde yetiştirilmekte ve bu bölgelerde yetişen safran bitkisinin kimyasal özellikleri de farklılık göstermektedir. Bu tezde safran bitkisinin coğrafyaya göre değişen kimyasal bileşimleri araştırılmıştır. Safranbolu’da yetiştirilen safran ile Horasan’da yetiştirilen safran numunelerinin nem ve uçucu madde muhtevasının tayini, toplam kül tayini, asitte çözünmeyen kül tayini ve UV-Vis spektrofotometri yöntemle temel karakteristiklerinin tayini yapılmıştır. Türk safranının nem miktarı % 6.48, İran safranının nem miktarı % 5.92’dir. Türk safranının toplam kül oranı % 6.85, İran safranının toplam kül oranı % 6.1’dir. Asitte çözünmeyen kül oranı Türk safranı için %.0.66 iken İran safranı için % 0.5’tir. Spektrofotometri yöntemde okunan absorbansların %1’lik karışıma karşılık gelen değerlerine göre Türk safranında pikrokrosin miktarı 61.2, safranal miktarı 34.08 ve krosin miktarı 162.12’dir. İran safranındaysa pikrokrosin miktarı 71, safranal miktarı 43.81 ve krosin miktarı 196.56’dır. Bunun temel sebebi iklim ve yetiştirme şartlarıdır. Gübreleme ve soğan büyüklüğünün de etkisi önemlidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2415
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522136.pdf2.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.