Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2372
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBelguzhanova, Elina-
dc.date.accessioned2019-05-30T07:59:56Z-
dc.date.available2019-05-30T07:59:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2372-
dc.description.abstractThis thesis reviews the development of relations between Turkey and Kazakhstan that has become more rapid recently. Cooperation between the two states at the political, economic, and cultural spheres, each of which is of research interest, has been increasing. In this thesis, I first describe the trajectory of Kazakhstan’s economy since the breakup of the Soviet Union. It was important to analyze all the events within the framework of the long-term modernization of the economic system of Kazakhstan, which significantly improved since independence. In addition, the living standard of the population has increased, so the Kazakh economy is ready for a large flow of foreign investment. Then, I focus on economic cooperation between the two countries. I analyzed both countries through HDI, which made it possible to single out specific areas in which Turkey and Kazakhstan develop and cooperate and to say how encouraging this economic cooperation is. After that, I focus on educational and cultural cooperation. Turkey and Kazakhstan are implementing small and large projects concerning schools, universities, and common Turkic heritage. Both states have started working on joint cultural and educational projects, and culture is the main method of regional integration. This thesis concludes that both Kazakhstan and Turkey achieved an increase in the indices of the human development index, and close cooperation of these states and reintegration within the Central Asian region becomes more productive.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN UNİVERSİTY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectKazakhstantr_TR
dc.subjectCultural Cooperationtr_TR
dc.subjectEconomic Cooperationtr_TR
dc.subjectRegional Policytr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectKazakistantr_TR
dc.subjectKültürel İşbirliğitr_TR
dc.subjectEkonomik İşbirliğitr_TR
dc.subjectBölgesel Politikatr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.titleCOOPERATION FRAMEWORKS BETWEEN KAZAKHSTAN AND TURKEY: CONTEMPORARY CONDITION AND DEVELOPMENT OUTLOOKStr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolBu tez, Türkiye ile Kazakistan arasında son zamanlarda daha da hızlanan ilişkilerin gelişmesini incelemektedir. İki ülke arasındaki her biri araştırma alana olan siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki işbirliği artmaktadır. Bu tezde öncelikle Kazakistan’ın Sovyetler Birliğinin ayrılmasından itibaren ekonomik gidişatını tanımlıyorum. Tüm olayları Kazakistan’ın bağımsızlıktan bu yana önemli ölçüde gelişen ekonomik sisteminin uzun vadeli modernizasyonu çerçevesinde analiz etmek önemliydi. Ayrıca nüfusun yaşam standardı da yükseldi, bu nedenle Kazak ekonomisi geniş yabancı yatırım akışına hazırdır. Sonrasında iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanmaktayım. HDI aracılığıyla iki ülkeyi de analiz ettim, bu şekilde Türkiye ve Kazakistan geliştiği ve işbirliği yaptığı belirli alanları belirlemek ve bu ekonomik işbirliğinin ne kadar umut verici olduğunu söylemek mümkün olmuştur. Ondan sonra eğitimle ilgili ve kültürel işbirliğine odaklanmaktayım. Türkiye ve Kazakistan, okullar, üniversiteler ve ortak Türki mirasla ilgili küçük ve büyük çaplı projeler uygulamaktadır. İki ülke de ortak kültürel ve eğitim projelerine başlamıştır ve kültür, bölgesel entegrasyonun ana yöntemidir. Bu tez, Kazakistan ve Türkiye’nin insani gelişmişlik endeksinin göstergelerinde artış kazandığını ve bu ülkelerin yakın işbirliği ve Orta Asya bölgesi içerisindeki yeniden bütünleşmenin daha verimli olduğu sonucuna varmaktadır.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber79tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
511705.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.