Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2371
Başlık: DOĞAL DİL İŞLEME TEKNİKLERİYLE YAZAR-KİTAP TANIMA
Yazarlar: Kaya, Samet
Anahtar kelimeler: Metin sınıflama
Yazar tanıma
Naive bayes sınıflama
N-gram
Text classification
Author detection
Naïve Bayesian approach
N-gram
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Özet: İnsanlık yazının bulunmasından bu yana farklı yollarla birçok yazılı doküman üretmiştir. Yazılmış olan her yazı onu üreten yazarının izlerini taşımaktadır. Yazarın kelime hazinesi, düşünüş biçimi, mantık çıkarımları hatalı ya da eksil bilgileri, yazım alışkanlıkları metne yansımaktadır. Bu bakış açısıyla, yazılan her dokümanın yazarın metinsel parmak izi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gerçek parmak izinde olduğu gibi izde bulunan yazara ait olan özellikleri çıkarmak insan yeteneğini aşmaktadır. Metin üzerimdeki kişisel karakteristiği çıkarmak bilgisayar devriminden önce oldukça zor bir görevdi bunun yanında bilgisayarlar bu işlemi yapabilmektedir. Yazar tanıma işlemi için, çeşitli yazar özellikleri yazara ait eğitim metinlerinden tespit edilmekte ve daha sonra sisteme sokulan başka bir metinin öndeki eğitimden çıkarılmış karakteristik vektörüyle ile benzerliği hesaplanmaktadır. Metin üzerindeki yazar özelliklerinden bazıları: kelime hazinesi, yazım hataları, karakter ve kelime n-gram izleri vs. Bilgisayarlar sayesinde bu tip özellikleri metinin içerisinden çıkarabiliyor ve bir dokümanın yazara aitliğini tespit edebiliyoruz. Bu tezde, yazar tanıma işlemi yapılmıştır. 20 Türk yazarın farklı dağılımlarda yazmış olduğu 120 farklı Türkçe kitap üzerinde çalışılmıştır. Karakter n-gram yazarın stilometri özelliği olarak kullanışmış ve Naive Bayes sınıflayıcı metodu ile de sınıflama işlemi yapılmıştır. Tez kapsamında ilk önce, 120 Türkçe kitap bulunmuş ve txt formatına dönüştürülmüştür. Ardından, tüm kitaplar bir ön işleme sokularak boşluklar, karakter hataları, sayısal ve alfabetik olmayan ifadeler, noktalamalar, Türkçe olmayan karakterler yazıdan çıkarılmıştır. Ön işlemeden sonra, 120 kitap rasgele 20 yazar için 20 eğitim kitabı ve 100 test kitabı olarak iki farklı gruba bölünmüştür. Eğitim kitaplarında yazar etiketi bulunmaktadır. Yazar özelliği olarak bi-gram, tri-gram, quadri-gram özellikleri eğitim kitaplarından frekansı hesaplanarak çıkarılmış ve en sık 200 tanesi yazarın stilometrik vektör uzayı oluşturulmuştur. Bu noktada sistemimiz yazar tanıma işlemi için hazır durumdadır. Sistemimizi test etmek için, her bir test kitabını yazar etiketsiz olarak tek tek sisteme soktuk. Her bir test kitabı da tıpkı eğitim kitabı gibi bi-gram, tri-gram, quadri-gram özellikleri çıkarılarak en sık 200 tanesi yazar özelliği olarak aldık. Sonunda sistemde bulunan yazar özellikleriyle her hangi bir test kitabından çıkardığımız vektörü naive bayes sınıflandırıcı ile sınıflandırma sonuçlarını aldık. Test kitabının gerçekte olan yazarı ile sistemin tahmin ettiği yazar ismini karşılaştırarak sistemimizin başarısını ölçtük ve kaydettik. Tez çalışmasında farklı n-gram performansları Naive Bayes sınıflayıcı üzerinde performansları karşılaştırılmıştır. N-gram vektör uzaylarının yazar tanıma başarımları ölçülmüştür. Gözlemlerin sonucu olarak bi-gram vektör uzayı başarısız olmuştur. Bunun yanında tri-gram ve quadri-gram iyi sonuçlar vermiştir. En iyi performansı %82 başarım ile quadri-gram vermiştir. Tez sonunda tüm sonuçlar, karmaşıklık matrisi verilmiştir. İnternet çağıyla birlikte explonansiyel artmış olan elektronik dokümanların plagarizim, adli araştırma gibi yönlerden incelenebilmesi için tez konusu önemlidir. Alanda birçok İngilizce çalışma bulunmasına rağmen Türkçe çalışma oldukça azdır. Bilgisayar çağında, bilgisayarların insan dilini anlaması ve üretmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Türkçe’nin de diğer dillerin gerisinde kalmaması için bu tip çalışma önem arz etmektedir. Bu bakımdan tez Türkçe doğal dil işlemeye katkıda bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2371
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
511589.pdf4.5 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.