Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2365
Title: THE IMPACT OF (KRG) ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND IRAQ SINCE 2010
Authors: Tairo, Halgr I.
Keywords: Türkiye
Irak
KBH
İlişki
Ekonomi ve DYY
Turkey
Iraq
KRG
Relationship
Economy and FDI
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışmada Irak KBY‟nin (Kürd Bölgesel Yönetimi) Türkiye ve Irak ilişkileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye, Irak ve KBY arasında siyasal ilişkileri araştırmakla birlikte, ekonomik ilişkilerin Türkiye, Irak ve KBY arasındaki siyasal ilişkiler üzerindeki etkisini de incelemiştir. Araştırmacı bu çalışmaya ait tüm verilerin toplanması amacıyla en uygun literatür taramasını uygulamıştır. Çalışmada bilgileri toplama ve inceleme amacıyla nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca, bu çalışma verilerin Neoliberal teori ağını uygulamıştır. Araştırmacı Türkiye – Irak Kürt Bölgesi ilişkerine ilişkin tecrübe ve bilgisinden yararlanmak amacıyla Erbil‟deki Irak Kürt Bölgesi‟nin bir temsilcisi ile görüşme gerçekleştirmiştir. Çalışma t amamlandıktan ve mevcut verinin sonuçlarla birlikte incelenmesinden sonra, araştırmacı varolan literatür ve sonuçlar arasında güçlü bir sıçramanın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma son onyılda Türkiye ve KBY arasında çok güçlü bağların olması sonucuna varmıştır. Buna karşın, Türkiye ve Irak ilişkileri, 2010 yılından beri, Türkiye-KBY ilişkileri nedeniyle daha da kötüleşmiştir. Türk -KBY arasında ilişkinin olumlu yönde etkileyen en tesirli faktörlerden birisi ticaret ve Doğrudan Yabancı Yatırım da dahil olmak üzere ticaret mübadelesidir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2365
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505390.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.