Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2364
Title: BODY POLITICS IN ANGELA CARTER’S WORKS
Authors: Ekmekçi, Çelik
Keywords: Kadın Bedeninin İktidarı (Beden Politikası)
Cinsiyet Politikası
Güçlü Kadın Bedeni
Mitolojiden Arındırma
Yıkıcı ve Aksi Üslup
Metinlerarasılık
Yeniden Yazılmış Peri Masalları ve Kısa Hikâyeler
Body Politics
(Female Body Politics)
Gender Politics
The Powerful Female Body
Demythologisation
Subversive and Perverse Language
Intertextuality
Re-written Fairy Tales and Short Stories
Issue Date: 2018
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu tez, Angela Carter’ın eserlerinde kadın bedeninin iktidarını, cinsiyet çalışmaları ve politik anlatılar olarak incelemektedir ve kadınların, mitolojiden arındırılmış olarak yeniden tasvir edilişlerini savunmaktadır. Bu tez, erkek egemen sistemin kadınlar için yıkıcı olan görünüşünün mitolojinden arındırılarak eleştirilebileceğini öne sürmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma Angela Carter’ın The Heroes and Villains, The Sadeian Woman, The Passion of New Eve adlı eserlerinde ve The Bloody Chamber eserindeki yeniden yazılmış seçili metinlerarası hikâyelerinde, kadın karakterlerin beden politikalarını (bedenlerinin iktidarlarını) inceleyecektir. Bu çalışma, kadının ve kadın bedeninin otonom güçlendirilmesini göstermek için Angela Carter’ın, mitolojiden ve felsefeden arındırılmış olarak yeniden yorumlanış işlemlerini tartışmayı hedeflemiştir. Bu çalışmada teorik çerçeve, cinsiyet ve beden politikaları üzerine kurulu olacaktır. Aynı zamanda, bu çalışma, Angela Carter’ın, eserlerinde ve yeniden yazılmış peri masalları ve kısa hikâyelerinde, yeni bir kadın bedeninin iktidarını bulmak adına ataerkil ideolojiyi yıkmak, mitolojiden arındırmak ve yeniden düzeltmek için kullandığı metinsel, metinlerarası ve taktiksel yöntemleri araştırmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2364
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505365.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.