Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzcan, Emel-
dc.date.accessioned2019-05-30T06:08:03Z-
dc.date.available2019-05-30T06:08:03Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2356-
dc.description.abstractGünlük hayatımızda büyük önem ifade eden alım, satım, yapım, hizmet, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri yönünden yerel yönetimlerde diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanunlara göre çıkarılmış bulunan yönetmelikler hükümlerine tabi kılınmışlardır. Türkiye’de ihale sistemini düzenleyen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 01.01.1984 tarihinden bu yana uygulanmakta olup, günümüzde yaşanan küresel ve teknik gelişmeler açısından belli bir ölçüde yetersiz kaldığı, değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap vermediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarını kapsamadığı ve AB ile bütünleşme çabaları, Kamu İhale uygulamalarını yönlendirerek denetimini gerçekleştirecek bağımsız bir kuruma ihtiyaç duyulması, yeni bir ihale kanununun ortaya konulmasına zemin hazırlamış ve bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu hazırlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çıkarılan bu yeni ihale kanunuyla, ihtiyaçların zamanında, kaliteli ve en uygun fiyatla karşılanmasıyla kamu yararı hedeflenmektedir. Rekabet unsuruyla daha uygun fiyatla daha kaliteli alım yapmak, saydamlık kavramıyla da rüşvet, hile v.b. istismarların önlenmesi sağlanacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectKamu İhale Kanunutr_TR
dc.subjectİhaletr_TR
dc.subjectKamu Yararıtr_TR
dc.subjectKalitetr_TR
dc.subjectUygun Fiyattr_TR
dc.subjectPublic Procurement Lawtr_TR
dc.subjectTendertr_TR
dc.subjectPublic Benefittr_TR
dc.subjectQualitytr_TR
dc.subjectReasonable Pricetr_TR
dc.titleMAHALLİ İDARELERDE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE YERİNDEN YÖNETİMtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolIn our daily life, buying, selling, construction, service, rent, exchange, ownership of property and transportation are of great importance. In order to do these things, local governments like other public institutions and organizations have been subjected the provisions of the Public Procurement Law No. 2886, the Public Procurement Law No. 4734 and the regulations issued according to these laws. The Public Procurement Law No. 2886, which regulates the procurement system in Turkey, has been implemented since 01.01.1984 and does not cover all public institutions. This law has been inadequate in some respects in terms of global and technical developments in the present day and has not responded to the changing and developing needs and has been inadequate in terms of the problems that have arisen in practice. In addition, the efforts to integrate with the EU and the need for an independent institution to conduct the supervision by directing public procurement practices needed that has been a new tender law due toIn this direction, Law No. 4734 on Public Procurement was prepared and entered into force on 01.01.2003. The aim of this new procurement law meet the needs with timely, quality and most appropriate prices issued. The competition would provide better quality purchasing at a more affordable price, and transparency would prevent abuses such as bribery and fraud etc.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber85tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
504422.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.