Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2333
Title: ŞİRKET ÇALIŞANLARININ AR-GE ALGILARI VE DEPARTMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Authors: Tükenmez, Ali
Keywords: Ar-Ge
Performans
Ar-Ge Yönetimi
Koordinasyon
Ar-Ge Harcamaları
Cinsiyet
Medeni Durum
R&D
Performance
R&D management
Coordination
R & D expenditures
Marital status
Gender
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Günümüz rekabet koşullarında, teknoloji geliştirme çalışmaları işletmeler açısından kaçınılmaz bir hal almıştır. Teknoloji geliştirme çalışmaları oldukça kapsamlı faaliyetlerden oluşmaktadır. Bunların içerisinde teknolojinin transfer edilmesi, kullanılması ve üretilmesi yer almaktadır. Teknolojinin transfer yoluyla temin edilmesi kısa vadede teknolojik ilerlemeye katkıda bulunsa da, uzun vadede etkileri oldukça düşüktür. Uzun vadede teknolojik olarak ilerlemenin en etkili yolu, teknolojinin üretilmesidir. Bu noktada, teknoloji yönetimi çalışmaları içinde önemli bir yere sahip olan Ar-Ge çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Ar-Ge çalışmaları, maliyetli ve oldukça kapsamlı olmasının yanı sıra, getirisinin de uzun vadede olması açısından, işleteler bakımından riskler içermektedir. Bu riskleri minimum seviyeye indirmek için Ar-Ge'den en iyi şekilde faydalanmaya, çalışmaların sistematik bir biçimde yürütülmesine ve Ar-Ge performans ölçümlerinin yapılmasına bağlıdır. Teknoloji yönetimi, yönetim ve teknik uzmanlık ile alakalı bağlantıyı kurmak ve teknoloji transferi, araştırma geliştirme imalat, tasarım, test etme gibi teknoloji teminine ve teknolojinin ilerletilmesine yönelik faaliyetlerin organize edilmesi, örgütlenmesi, kontrolü ile alakalı faaliyetlerin bir bütünüdür. Bu çalışmada, Ar-Ge ve Ar-Ge'nin yönetimsel işlemlerine ilişkin değerlendirmeler ele alınmıştır. Çalışma birinci bölümünde Ar-Ge'nin tanımı, tarihçesi ve Ar-Ge'yi destekleyici kavramlar hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Ar-Ge'nin çalışmalarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde Ar-Ge Yönetimi ve Ar-Ge Yönetimini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler, yönetim süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölüm araştırmanın yöntem kısmı, evreni, örneklemi, analizleri hakkında bilgileri kapsamaktadır. Beşinci bölümde Ar-Ge bölüm çalışanlarının tutumları ile ilgili anket çalışmasının ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış ve bunların sonuçları çizelgeler halinde açıklanmış ve karşılaştırılmalı sonuçlar değerlendirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2333
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503021.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.