Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2327
Title: TÜRK HUKUKUNDA SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
Authors: Özdemir, Gözde Canan
Keywords: Babalık Karinesi
Soybağı
Soybağının Reddi
Yapay Döllenme
Yumurta Bağışı
Presumption of Paternity
Lineage
Denial of Lineage
Artificial Insemination
Egg Donation
Issue Date: 2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: 4721 sayılı yeni Medeni Kanunumuzun 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu yapılan değişiklikler arasında en önemli olanlardan birisi de “Soybağı Hukuku” alanında yapılan değişikliklerdir. Yeni Medeni Kanunumuz ile birlikte sahih nesep- sahih olmayan nesep kavramları kaldırılarak sadece “soybağı” kavramına yer verilmiştir. Evlilik içinde doğan çocuk ile evlilik dışında doğan çocuk arasında ortak hükümler öngörülmeye ve ayrıcalıklar en düşük seviyeye indirilmeye çalışılmıştır. Ancak, Eski Medeni Kanunda “nesepsiz/soybağsız” sayılan çocuklara ilişkin hiçbir düzenleme yok iken, yeni Medeni Kanunda da bu konu ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda yeni Medeni Kanunda da düzenleme yapılmadığından dolayı, babalarına soybağı ile bağlanamayan evlilik dışı çocuk sorunsalına halen çözüm getirilememiştir. Çağımızın gelmiş olduğu nokta itibari ile gen teknolojisi ve yapay döllenme uygulamaları çoğalmış ve hız kazanmıştır. Taşıyıcı anne, sperm bankası, embriyo bağışı gibi hususların ortaya çıkması soybağının tespiti problemini tamamen çözülmesi güç ve karmaşık bir hale sokmuştur. Çalışmada soybağının tespiti ile ilgili problemlerin çözümü konusunda da çok ayrıntılı olmamakla birlikte yeni Medeni Kanun ve öğretideki görüşlerden yararlanılarak açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Türk Hukukunda Soybağının Reddi davası, yeni Medeni Kanun ile gerçekleştirilen yenilikler ışığında, bu konudaki öğretideki görüşler, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve Yargıtay İçtihatları ile ele alınmış, incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2327
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502483.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.