Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2322
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBeşir Doğan, Begüm-
dc.date.accessioned2019-05-29T07:26:14Z-
dc.date.available2019-05-29T07:26:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2322-
dc.description.abstractTarihsel süreç boyunca, siyasi gelişmelerin doğrudan ekonomik gelişmeleri etkilediği gözlemlenmiştir. Teknoloji ise gelişimini ekonomi ile paralel sürdürmüştür. Tüm bu etkenler dolaylı olarak önemli bir kitle iletişim aracı olan grafik tasarımın gelişim sürecine yön vermiştir. Böylece 2000’li yıllarda Türk grafik tasarımının gelişimini araştıran tez çalışması kapsamında, tüm bu faktörlerin etkileri araştırılmaya çalışılmış ve kaynak taramalarına ek olarak tasarımcı ve eğitimcilerin görüşlerinden yararlanılmıştır. Tez çalışmasının ilk bölümünde; Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına, 1950-1960 yılları arası çok partili, 1960-1980 yılları arası planlı ekonomi ve 1980-2000 yılları arası yabancı sermaye olmak üzere dört ayrı dönemin siyasi, ekonomik ve teknolojik süreçleri ele alınarak 2000 yılına kadar Türk grafik tasarımında yaşanan gelişmeler incelenmiştir. 2000’li yıllardaki gelişime ise, yine dönemin ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ışığında ikinci bölümde değinilmiştir. İkinci bölüm üç alt başlıkta toplanarak birinci başlıkta ekonomik, teknolojik ve tasarım alanındaki gelişmelere, ikinci alt başlıkta grafik tasarım eğitimine, üçüncü başlıkta ise 2000’li yıllarda grafik tasarım alanında çalışmalarına devam eden tasarımcı ve eğitimcilerin görüşlerine yer verilmiştir. Grafik Tasarım sektörünün ve eğitiminin günümüzdeki durumunun detaylı olarak incelendiği bu bölümde, grafik tasarımın geleceği konusunda sorun tespiti ve yeni öneriler oluşturulmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectGrafik tasarım tarihitr_TR
dc.subjectTürk grafik tasarım tarihitr_TR
dc.subjectTasarım ve siyasettr_TR
dc.subjectTasarım ve ekonomitr_TR
dc.subjectTasarım ve teknolojitr_TR
dc.subjectHistory of graphic designtr_TR
dc.subjectTurkish graphic design historytr_TR
dc.subjectDesign and politicstr_TR
dc.subjectDesign and economicstr_TR
dc.subjectDesign and technologytr_TR
dc.title2000’Lİ YILLARDA TÜRK GRAFİK TASARIMININ GELİŞİMİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolDuring history, it has been observed that political developments affect economic developments directly and technology maintains its improvement in a parallel way to economy. All these factors direct the development of graphic design process which is a very important mass media tool. Thus, in 2000s within the context of the thesis study, which researched the development of turkish graphic design, all these factors’ effects were investigated and in addition to the literature review the opinions of designers and educators were utilized. In the first part of the thesis study, the developments in Turkish graphic design until 2000 are examined by considering political, economic and technological process in four different periods; the time before the Republic and the first years of the Republic, the multiparty system between 1950-1960, the planned economy between 1960-1980 and the foreign capital between 1980-2000. The developments in 2000s are also mentioned in the second part in the light of economic and technological developments of that period. The second part consists of three sub-headings; the first heading includes the economic, technological and design developments; the second heading includes the graphic design education; and the third heading includes the views of designers and educators who continued their studies in the graphic design field in the 2000s. In this section, the current situation of graphic design industry and education is examined in detail, besides problem detection and new suggestions about the future of graphic design have been tried to be created.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber197tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502279.pdf5.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.