Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2285
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGasımlı, Teymur-
dc.date.accessioned2019-05-28T13:19:30Z-
dc.date.available2019-05-28T13:19:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2285-
dc.description.abstractDağlık Karabağ Azerbaycan toprakları içinde bölgedir. Ermeniler tarafından işgal olunub. Bölgenin toprak nüfüsu 4,400 .İnsan nufusu 1990'da nüfusu 192.000'e ulaşmış. Nüfus Ermeniler (% 25), Azerbaycan türkleri (% 70), Kürtler, Ruslar ve Rumlardan oluşmaktadır. Orta Hankendi (Stepanakert) ve başka büyük şehir Şuşa ilidir. Eskiden Albaniya (Kafkas Albaniyası). M.Ö. MS 95 yılında Tigran tarafından işgal edildi. IV. Yüzyılın başında Albanlar Albanıya geri döndüler ve M.Ö 387'de tekrar Albanıya girdiler. Sekizinci yüzyıldan beri Albaniya topraklarında büyümüş ve Batı'da Pers olarak var olmuştur. XVII yüzyılın başında İran, XVIII. Yüzyılda Karabağ hanlığı içinde (meliklik) özerklik sahibi oldular. 1813 yılında Dağlık Karabağ (Dağlık Karabağ) Anlaşması Rusya'ya devredildi. 1822 yılında Karabağda hanlığı kaldırıldı ve Rus hükümeti, Türkiye ve İran'dan 1 milyondan fazla Ermeni Karabağa köç etdi. 1923'te Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi kuruldu. 1989'da Azerbaycan Parlamentosu kararı ile özerklik kaldırıldı. 1980'lerin sonunda ve 1990'lı yılların başında bölgede meydana gelen etnik çatışmalar ve Ermenistanın birleşmesi talepleri Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir savaşa dönüştü. 1994'te Bişkek'te ateşkes anlaşması imzalandı. Dağlık Karabağ'taki yerel "hükümet" 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak şu ana kadar bu "bağımsızlık dünyadaki herhangi bir ülke tarafından tanınmadı.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectKarabag Hanligi Dağlık Karabağtr_TR
dc.subjectErmenistan işgalitr_TR
dc.subjectNagorno Karabakhtr_TR
dc.subjectArmenian Occupationtr_TR
dc.subjectÖzaltr_TR
dc.subjectDemireltr_TR
dc.subjectElçibeytr_TR
dc.subjectAliyevtr_TR
dc.subjectTer Petrosyantr_TR
dc.subjectDiasporatr_TR
dc.subjectOSCE-Minsk Grouptr_TR
dc.titleDAĞLIK KARABAĞIN TARİHİ: TÜKİYE’NİN KARABAĞ POLİTİKASINDA İSTİKRARLI TUTUMUtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolNagorno-Karabakh - Azerbaijan in the territory of the region was occupied by Armenia.Region, the territory of 4,400 square .In 1990, the population 192,000, up to reached. This population of Armenians (25%), Azerjban (70%), Kurds, Russians, and Greeks consisted of. Center Khankendi (Stepanakert), other major cities, and the Susa was.In the past Albania (Caucasian Albania) was part. BC). In 95-m to year king Tigran II was captured. E. IV century at the beginning of the Albanians returned and E 387 year he again Albania became part of the. The VIII century and since then Albania on its territory and cross, Principality, available as was.In the early seventeenth century Iran, in the XVIII century, and in the Karabakh khanate of autonomy to it . In 1813 the Gulistan Treaty with the Nagorno-Karabakh Russia has passed. In 1822, the year in Karabakh khanate was liquidated, and the Russian government there from Turkey and Iran more than 1 million Armenians.In 1923, the Nagorno-Karabakh Autonomous oblast was established. In 1989, the Azerbaijani Parliament's decision autonomy were eliminated.In the late 1980-ies at the end in the beginning of 1990-ies in this region occur ethnic clashes between Armenia and Nagorno-Karabakh " in its composition to combine requirements between Armenia and Azerbaijan turned into a war.The agreement on ceasefire in 1994 in Bishkek (Kyrgyzstan) was signed. In Nagorno Karabakh the local "authorities" in 1991 of independence “declared”. But still this “independence, no country in the world by not recognized.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber129tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
490596.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.