Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYüksel, Mehmet Uğur-
dc.date.accessioned2019-05-28T10:15:48Z-
dc.date.available2019-05-28T10:15:48Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2273-
dc.description.abstractm-Sağlık (m-Health), teknoloji kökenli mobil sağlık çözümleri olup, e-Sağlık uygulamaları çatısı altında giderek büyüyen bir sektördür. Hem hasta hem de sağlık çalışan grubunun sektöre yönelik sıkıntılarını giderebilen akılcı ve teknoloji odaklı çözümler sunan ve günden güne kullanımı giderek artması sebebiyle, sağlık hizmet sektöründe değer gören bir alan olmuştur. m-Sağlık, bireylerdeki rahatsızlıkların teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinde yardımcı olmasından kaynaklı, hastalara sunulan hizmetin verimliliğini arttırmaktadır. Özellikle, planlı takip m-Sağlık sistemleri kullanımıyla, bireylerin her türlü sağlık parametrelerinin takibi, mevcut hastalıklarının seyri gibi bilgiler sayısal ortama medikal veri olarak aktarılmış olur. Anne karnında ölen bebek anne sağlığını da riske atmakta ve sağlıklı bir gebelik süresince de anne devamı anksiyete ve korku hissi yaşamaktadır. Olası acil durumlarda erken müdahale edilebilmesi anne ve bebek sağlığı için önem taşımaktadır. Tüm bu nedenler ve istatistiksel sonuçlara bakıldığında evde kullanıma uygun, mobil cihazlara ve m-Sağlık hizmetlerine entegre bir Doppler cihazına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu sayede sistem, anne adaylarının hamilelik sürecinde hem annenin hem de fetüsün takibini yaparken, anlık sağlık verilerinin elde edilmesini, standart hamilelik takip ve değerlendirme süreçlerinin uzaktan yürütülmesine yardımcı olabilmektedir. Genelde, hamilelik sürecinde, anne ve bebek sağlık parametrelerinin takibini sağlayan Non Stress-Test (NST) cihazı, bu süreçte bireylerin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için hastane ortamında kullanılan yaygın bir cihazdır. Günümüz NST cihazlarının halen yaygın kullanımı hastane ortamında kalmıştır. Hâlbuki, hastaneye gitmeden ihtiyacı olan hamile bireylere, bu tür sağlık hizmetlerinin mobil ortamdan verilebilmesi teknolojik olarak mümkün iken, bireylerin normal yaşamına halen dâhil edilememiş veya mevcut muadil ürünlerin yetersiz kalması sebebiyle yaygınlaşamamıştırBu nedenle, bu çalışmada Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) programı kapsamında destek alarak, günümüz teknolojisi ile güncellenmiş bir Mobil Entegre Doppler (m-Doppler) cihazının geliştirilmesi ve üretilen prototipi anlatılmıştır. Cihazın tasarım ve işletme ayrıntılarına tez içerisinde yer verilmiştir. Geliştirilen mDoppler cihazı ile fetüse ait anlık medikal verilerin, ev ortamında toplanması ve bu verilerin mobil ortamdan hastane veri tabanına aktarması sağlanmıştır. Bu cihaz sayesinde, bireylerin kayıtlı doktorlarına uzaktan anlık veri aktarımını kolaylaştırılmış ve doktorun hastası hakkında karar verirken, toplanan anlık medikal verilere bağlı bazı istatiksel veriler sunarak, doktorlara uzaktan bağlantı ile dolaylı olarak yardımcı olmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectMobil Sağlık Hizmetleritr_TR
dc.subjectmDopplertr_TR
dc.subjectm-Sağlıktr_TR
dc.subjectMobil Entegre Dopplertr_TR
dc.subjectNST Cihazıtr_TR
dc.subjectMobile Health Servicestr_TR
dc.subjectmDopplertr_TR
dc.subjectm-Healthtr_TR
dc.subjectMobile Integrated Dopplertr_TR
dc.subjectNST Devicetr_TR
dc.titleFETAL KALP HIZI MONİTÖRİZASYON SİSTEMİ (FKHMS) VE MOBİL ENTEGRE DOPPLER (M-DOPPLER) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolm-Health is a technological mobile health solutions. It is a growing sector field of health applications. It provides rational and technology-focused solutions to both the patient and the health care group to deal with the difficulties facing the sector. It has become an important area in the healthcare sector with the increasing use of healthcare services. m-Health improves the efficiency of the service provided during diagnosis and treatment processes. Especially, with using planned follow-up m-Health systems, all kinds of health parameters of patients and the progress of diseases are transferred as a digital data. A dead baby in the womb also threatens maternal health and the mother continues to experience anxiety and fear during a healthy pregnancy. Early intervention is important for maternal and infant health in an emergency situation. All these reasons and statistical results reveal the need for a Doppler device which is suitable for using at home and integrated with mobile devices and m-Health services. In this way, the system can help the mother candidates to obtain instant health data and follow the standard pregnancy follow-up and evaluation processes remotely while following pregnancy, both mother and fetus. In general, the Non-Stress Test (NST) device, which provides maternal and infant health parameters in the pregnancy process, is a common device used in the hospital environment so that individuals can be followed up in a healthy way. The widespread using of NST devices still remains in the hospital environment. However, while it is possible for such health services to be offered to pregnant women without going to the hospital, the mobile technology has not been able to be introduced into the normal life, or has not become widespread due to the insufficiency of existing equivalent products. For this reason, the development and production prototype of a Mobile Integrated Doppler (m-Doppler) device updated with today's technology has been explained in this study with the support of Industrial Thesis (IND-THESIS) program. The details of the design and operation of the device are described in the thesis. With the developed mDoppler device, fetal instantaneous medical data were collected in the home environment and transferred from the mobile environment to the hospital database. This device has facilitated remote data transfer to patients' doctors. When the doctor decides on his or her patient, it helps with some statistical data depending on the instantaneous medical data collected.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber47tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
488400.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.