Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2273
Başlık: FETAL KALP HIZI MONİTÖRİZASYON SİSTEMİ (FKHMS) VE MOBİL ENTEGRE DOPPLER (M-DOPPLER) CİHAZININ GELİŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Yüksel, Mehmet Uğur
Anahtar kelimeler: Mobil Sağlık Hizmetleri
mDoppler
m-Sağlık
Mobil Entegre Doppler
NST Cihazı
Mobile Health Services
mDoppler
m-Health
Mobile Integrated Doppler
NST Device
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Özet: m-Sağlık (m-Health), teknoloji kökenli mobil sağlık çözümleri olup, e-Sağlık uygulamaları çatısı altında giderek büyüyen bir sektördür. Hem hasta hem de sağlık çalışan grubunun sektöre yönelik sıkıntılarını giderebilen akılcı ve teknoloji odaklı çözümler sunan ve günden güne kullanımı giderek artması sebebiyle, sağlık hizmet sektöründe değer gören bir alan olmuştur. m-Sağlık, bireylerdeki rahatsızlıkların teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinde yardımcı olmasından kaynaklı, hastalara sunulan hizmetin verimliliğini arttırmaktadır. Özellikle, planlı takip m-Sağlık sistemleri kullanımıyla, bireylerin her türlü sağlık parametrelerinin takibi, mevcut hastalıklarının seyri gibi bilgiler sayısal ortama medikal veri olarak aktarılmış olur. Anne karnında ölen bebek anne sağlığını da riske atmakta ve sağlıklı bir gebelik süresince de anne devamı anksiyete ve korku hissi yaşamaktadır. Olası acil durumlarda erken müdahale edilebilmesi anne ve bebek sağlığı için önem taşımaktadır. Tüm bu nedenler ve istatistiksel sonuçlara bakıldığında evde kullanıma uygun, mobil cihazlara ve m-Sağlık hizmetlerine entegre bir Doppler cihazına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu sayede sistem, anne adaylarının hamilelik sürecinde hem annenin hem de fetüsün takibini yaparken, anlık sağlık verilerinin elde edilmesini, standart hamilelik takip ve değerlendirme süreçlerinin uzaktan yürütülmesine yardımcı olabilmektedir. Genelde, hamilelik sürecinde, anne ve bebek sağlık parametrelerinin takibini sağlayan Non Stress-Test (NST) cihazı, bu süreçte bireylerin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için hastane ortamında kullanılan yaygın bir cihazdır. Günümüz NST cihazlarının halen yaygın kullanımı hastane ortamında kalmıştır. Hâlbuki, hastaneye gitmeden ihtiyacı olan hamile bireylere, bu tür sağlık hizmetlerinin mobil ortamdan verilebilmesi teknolojik olarak mümkün iken, bireylerin normal yaşamına halen dâhil edilememiş veya mevcut muadil ürünlerin yetersiz kalması sebebiyle yaygınlaşamamıştırBu nedenle, bu çalışmada Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) programı kapsamında destek alarak, günümüz teknolojisi ile güncellenmiş bir Mobil Entegre Doppler (m-Doppler) cihazının geliştirilmesi ve üretilen prototipi anlatılmıştır. Cihazın tasarım ve işletme ayrıntılarına tez içerisinde yer verilmiştir. Geliştirilen mDoppler cihazı ile fetüse ait anlık medikal verilerin, ev ortamında toplanması ve bu verilerin mobil ortamdan hastane veri tabanına aktarması sağlanmıştır. Bu cihaz sayesinde, bireylerin kayıtlı doktorlarına uzaktan anlık veri aktarımını kolaylaştırılmış ve doktorun hastası hakkında karar verirken, toplanan anlık medikal verilere bağlı bazı istatiksel veriler sunarak, doktorlara uzaktan bağlantı ile dolaylı olarak yardımcı olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2273
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
488400.pdf2.54 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.