Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlizada, Jabrayil-
dc.date.accessioned2019-05-28T07:49:12Z-
dc.date.available2019-05-28T07:49:12Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2267-
dc.description.abstractKablosuz Ağların sağladığı kolay kurulum, esneklik, haraketlilik gibi avantajlarıyla günümüzde makul seviyelere çıkması kablosuz ağ kullanımını yaygınlaştırmıştır. Gelişen teknoloji, artan aktarım hızları ve üretici firmalar arasında giden standardizasyon çalışmaları sonucunda her geçen gün kullanıcı sayısı ve kullanım alanları artmaktadır. Kablosuz ağların geniş bir şekilde yaygınlaşması bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde, kablosuz ağ güvenliği için çok sayıda yöntemler vardır ve her geçen gün yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bu tez çalışmasında kullanıcılara hayatımızın vazgeçilmezi olan Kablosuz Ağları özelliklede Kablosuz Yerel Alan Ağları (WLAN) tanıtılmış, kablosuz yerel ağ standartları, avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır. Kablosuz yerel ağlarının güvenlik risklerinden ve bu risklere karşı alına bilecek kişisel ve kurumsal yöntemlerden bahsedilmiştir. Ağ güvenliğinde kullanılan bazı yöntemlerin ne gibi zayıflıkları olduğu açıklanmıştır. Ayrıca uygulama kısmında anlatılan güvenlik yöntemleri temel alınarak, Huawei firmasının eNSP programında 5 katlı hayali bir ofis için yüksek güvenlikli kablosuz yerel alan ağı tasarlanmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectKablosuz Yerel Alan Ağıtr_TR
dc.subjectIEEE 802.11tr_TR
dc.subjectWEPtr_TR
dc.subjectWPAtr_TR
dc.subjectWPA2tr_TR
dc.subject802.1xtr_TR
dc.subjectMevcut güvenlik yöntemleritr_TR
dc.subjectMevcut saldırı yöntemleritr_TR
dc.subjectHuaweitr_TR
dc.subjecteNSPtr_TR
dc.subjectWireless Local Area Networktr_TR
dc.subjectIEEE 802.11itr_TR
dc.subjectWEPtr_TR
dc.subjectWPAtr_TR
dc.subjectWPA2tr_TR
dc.subject802.1xtr_TR
dc.subjectSecurity methods availabletr_TR
dc.subjectExisting methods of attacktr_TR
dc.subjectHuaweitr_TR
dc.subjecteNSPtr_TR
dc.titleKABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARINDA GÜVENLİK VE SALDIRI YÖNTEMLERİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KABLOSUZ YEREL ALAN AĞININ TASARIMItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolWireless Networks, by providing easy setup, flexibility, mobility advantages, has been very common to be used nowadays . The number of users and usage areas of wireless networks have been increasing day by day as a result of standardization work going between producers, emerging technologies and increasing transfer speeds. While the wireless networks being common, they have also brought some security concerns along. Today, there are many methods for the security of wireless network and new methods are being developed every day. In this thesis work, Wireless Networks, which is indispensable in our lives, especially Wireless Local Area Networks (WLAN) have been introduced to users, and wireless local area network standards, advantages and disadvantages have been described. The security risks of wireless local area network and the personal and organizational methods can be taken against these risks are discussed. What kind of weaknesses that some methods used in network security have are explained in detail. Furthermore based on security methods described in the application part, high security wireless local area network for the fictitious 5 floors office in eNSP program of Huawei has been designed.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber129tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
483758.pdf4.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.