Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2257
Title: GÖRME OLGUSU “PORTRE, YÜZ, BENLİK”
Authors: Ayyıldız, Ayşe
Keywords: Portre
Ayna
Yüz
Narsisizm
Ben
Portrait
Mirror
Face
Narcissism
Me
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalışmada, insanın var olma kaygısı sonucu kendini resmetmeye başlamasıyla ortaya çıkan portre resminin zaman içerisinde “ben” imgesi haline gelmesi incelenmiştir. Birinci bölümde, portrenin varlığını ortaya koyacak olan görme olgusunu ve görmeyi oluşturan göz ele alınmış, görmenin seyretmeye dönüşmesi ve insanın kendini nasıl kendi arzu nesnesi haline getirdiği incelenmiştir. İkinci bölümde, portrenin “ben” imgesine dönüşmesi mitolojik açıdan araştırılmış olup “Yüz Nedir?” sorusuyla tanımlanmış ve insanın kendi yüzünü görebilmesi için gerekli olan ayna olgusu incelenmiştir. Ardından portrenin kimlik oluşturma süreci ve portrelerin maske olarak kullanımı araştırılmıştır. Son bölümde ise portrenin din, felsefe, mitoloji, fotoğraf, resim, sosyal medya ve sinema sanatlarından güç alarak zaman içerisindeki oluşumu ve tarihsel süreci incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2257
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481930.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.