Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2242
Title: HASAN ALİ TOPTAŞ’IN HİKÂYE VE ROMANLARINDA MEKÂN ALGISI
Authors: Kanoğlu, Büşra
Keywords: Hasan Ali Toptaş
Mekân
Roman
Hikâye
Hasan Ali Toptaş
Places
Novel
Story
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: 1990 sonrasında eserler vermeye başlayan Hasan Ali Toptaş, günümüzde edebiyat çevrelerince kendisinden en çok söz ettiren yazarların başında gelmektedir. Dilinin akıcılığı, Türkçeyi son derece doğru kullanışı, üslubunun dikkat çekici olması onu başarılı kılan unsurlardan sadece birkaçıdır. Pek çok araştırmacı tarafından Hasan Ali Toptaş’ın eserleri hakkında çokça inceleme yapılmıştır. Sn. Semih Topsakal’ın “Hasan Ali Toptaş Romanlarında Postmodern Ögeler” başlıklı tezinde romanlar incelenirken kısaca mekâna da yer verilmiştir. Bunun dışında postmodern bir yazar olan Hasan Ali Toptaş’ın eserlerinin incelemesi müstakil olarak yapılmamıştır. Biz bu çalışmamızda Hasan Ali Toptaş’ın roman ve hikâyelerini mekân açısından incelemeye, yazarın mekâna bakış açısını ve mekân algısını tespit etmeye çalıştık. Çalışmamızda yazarın hikâye ve romanlarında yer alan tüm mekânları ayrı ayrı sınıflandırdıktan sonra detaylı olarak tahlil ettik. Çalışmamızın amacı, Toptaş’ın hikâye ve romanlarını mekânsal açıdan inceleyerek onun mekân algısıyla ilgili ortak bir payda yakalamak ve bir çıkarımda bulunmaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2242
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481905.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.