Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2239
Title: LOVE AND WAR FROM (BOTH ARMS AND THE MAN) AND MAJÖR BARBARA
Authors: Aziz, Sahdulla Ramadhan Aziz
Keywords: Düşünce Draması
Aşk
İdealizm
Savaş
Gerçekçilik
Drama of ideas
Love
War
Idealism
Realism
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: İrlandalı komik oyun yazarı, edebi eleştirmen ve bir Fabian sosyalist düşünür olan George Bernard Shaw (1856-1950), genel olarak modern İngilizce düşüncesinde ve İngiliz dramasında özelliklerde belirgin bir konuma sahiptir. Bunun nedeni, oyunlarındaki geleneksel konularda ya da fikirlerde alışılmadık muamelelerinden kaynaklanmaktadır. Shaw, ömrü boyunca topluluğunda yaygın olan toplumsal hastalıkları şiddetle eleştiren tüm komediler olmak üzere altmış üç oyun yazdı. Shaw'un oyunları fikirlerin dramalarıdır. Ahlak, refah , yoksulluk, toplum ve sınıf, ikiyüzlülük, iktidar, din, kahramanlık, şiddet, savaş ve sevgi gibi oyunlarında bir çok temayı ele alıyor. Bu araştırma, iki iyi bilinen "Silahlar ve Adam" (1894) ve Binbaşı Barbara (1905) adlı iki aşk ve savaş temasını analiz etmektedir. Çalışmada, sevginin ve savaşın karmaşık anlamları, yazarın geleneksel sevgi ve savaş kavramları konvansiyonel olmayan bakış açısına özel odaklanılarak ele alınacaktır. Araştırmanın amacı, Bernard Shaw'ın Silahları ve Adam ile Binbaşı Barbara'daki aşk ve savaş karışımını doğrulamaktır. Araştırmanın araştırmacısı tarafından seçilen yaklaşım, kültürel materyalizm olacaktır; genel olarak yeni tarihselcilik olarak bilinir. Bu yaklaşım, Shaw'ın yaşamı boyunca yaşanan sosyal, politik ve kültürel olaylara ve bu olayların incelenen dramatik eserlerde nasıl yansıtıldığına ve ele alındığına odaklanacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2239
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481902.pdf914.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.