Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2236
Title: EFFECTIVENESS OF NON-CONVENTIONAL MONETARY POLICY TOOL: EVENT-STUDY ANALYSIS OF MAJOR EUROZONE ECONOMIES
Authors: Zubair, Muhammad
Keywords: Para piyasası
Tahvil
Euro bono piyasası
Niceliksel kolaylaştırma
ECB
QE
Olay çalışması
Money market
Bond
Euro bond market
Quantitative easing
ECB
QE
Event study
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışma, Avrupa Merkez Bankası varlığının satın alım programının (niceliksel kolaylaştırma) etkinliğini incelemektedir (Niceliksel kolaylaştırma) Uzun vadeli faiz oranları üzerinde. Özellikle, çalışma, Avrupa Merkez Bankası'nın geleneksel olmayan para politikası aracı , niceliksel kolaylaştırma (varlık alım programı olarak da bilinir) 5 yıllık egemenlik verimi üzerindeki etkinliğini veya etkisini değerlendirmektedir devlet tahvilleri Euro Bölgesi ekonomileri . Bu çalışmanın ana amacı ve motivasyonu, niceliksel kolaylaştırmaya ilişkin mevcut literatürde Euro alanındaki niceliksel kolaylaşmanın etkilerini yeterince örtmediği için, Euro bölgesi ekonomilerinde niceliksel kolaylaşmanın kompakt etkilerini veya etkisini sağlamaktır . Niceliksel kolaylaştırma ya da varlık alım programı 2014'ün sonundan 2017 yılının ilk çeyreğine kadar sürmektedir, ancak mevcut literatür yalnızca varlık satın alma programının 2016 yılının ortalarına kadar olan etkilerini incelemektedir. Bu araştırma, Haziran 2014'ten Ocak 2017'ye kadar ECB tarafından yapılan nicel hafifletme ile ilgili tüm duyuruların veya ECB tarafından yürütülen genişletilmiş varlık alım programının tüm döneminin etkisini incelemek suretiyle literatür boşluğuna eksiksiz bir çözüm getirmektedir. Araştırmanın cevaplamayı amaçladığı araştırma soruları, ECB (avrupa merkez bankası) niceliksel kolaylaştırma ile ilgili duyuruların 5 yıllık devlet tahvillerini etkilemek suretiyle uzun vadeli faiz oranlarını etkilemesi durumunda sorunun cevabını vermektir. 5 yıllık devlet tahvil getirisi (tahvil getirisi) üzerindeki etki yalnızca varlık alım programı ile ilgili yeni bilgiler içeren ECB bildirimlerinden etkilenirse. Nicel yavaşlama ya da varlık alım programının etkisi, aynı programın Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere daha güçlü Euro Bölgesi ekonomileri üzerindeki etkisine kıyasla, İspanya ve İtalya gibi zayıf Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde daha büyük olursa Bu araştırma olay-çalışma analiz metodolojisini kullanmaktadır. Olay çalışması yöntemi uyarınca araştırma, ilk önce 5 yıllık devlet tahvillerinin getirisinde anormal değişimi tahmin eder, daha sonra araştırma, sonuçların istatistiksel ve ekonomik önemini değerlendirir. Araştırma için Euro Bölgesi'ndeki dört büyük ekonominin (Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya) beş yıllık 5 devlet tahvilinden örnek alınmıştır. Araştırmanın istatistiksel sonuçları, ECB'nin yaptığı duyuruların olumsuz (düşüş) 5 yıllık devlet tahvil getirilerini etkilediği sonucuna varmıştır. Olay-çalışma sonuçları ve hipotez, ECB tarafından kullanılan konvansiyonel olmayan para politikası araçlarının etkinliğini ve etkisini ölçmeye odaklanırken, çalışma, bu tür varlık alım programlarının etkisinin, daha zayıf ekonomilerin Almanya ve İspanya gibi güçlü adaylarla karşılaştırıldığında İspanya ve İtalya gibi veri kümesi. Çalışma aynı zamanda, getirilerdeki anormal değişkenliklerin, sürpriz bir unsuru olan veya para politikasıyla ilgili yeni bir bilgiye sahip olan merkez bankası ilanının etrafında olduğunu keşfetti. Sonuçlar, varlık alım programının başlatılması veya niceliksel kolaylaştırmada, Avrupa genelinde enflasyon oranlarının% -1 ile% 0.8 arasında olduğunu ve optimum% 2'lik enflasyon oranının çok altında olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, 2017 yılının ilk çeyreğinde varlık alım programının sonunda Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'daki aylık enflasyon oranları sırasıyla% 2,% 1.4,% 2.6 ve% 2'ye yükselmiştir. Varlık satın alma programının başında, örnek ülkelerdeki üç aylık GSYİH büyüme oranı% -0,2 ile% 0,4 arasında değişirken, 2017 yılının ikinci çeyreğinde varlık alım programı ya da kantitatif indirimin sonunda üçer aylık GSYİH büyüme oranı Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'nın sırasıyla% 0,6,% 0,5,% 0,9 ve% 0,4'e yükselmiştir. Dolayısıyla, olay-çalışma analizinden elde edilen tüm sonuçlar bu araştırmada önerilen hipotez ile tutarlıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2236
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481897.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.