Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2220
Title: ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ İLE STRES DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE BUNA YÖNELİK BİR UYGULAMA
Authors: Faghani Nobari, Hatef
Keywords: İş Tatmini
Stres
Stres Yönetimi
Job Satistaction
Stress
Stress Management
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırmanın ana konusu işletmelerde faaliyet gösteren bireylerin iş tatmini ve stres seviyelerinin ölçülmesidir. Çünkü bu iki olgunun yönetimi işletmelerin performansını artırıp, bireylerin ruh sağlığını koruyacaktır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, literatür taramasından elde edilen bilgileri içermektedir. Bu bölümün ilk kısımında iş tatmininin önemi ve tanımı, iş tatminini hakkında geliştirilen kuramlar ve iş tatminini artırmanın yöntemleri hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. Teorik kısımın ikinci bölümünde ise stres kavramının önemi, tanımı, kaynakları, belirtileri, sonuçları, stres yönetimi konuları hakkında literatür taraması yöntemi ile elde edilen bilgiler yer almaktadır. Bu araştırmanın ikinci bölümü ise, uygulama ile ilgi bilgileri kapsamaktadır. Araştırma bölümünde Ferroli Isıtma ve Klima Sistemleri San. Tic. ve Servis A.Ş. işletmesi personeline uygunalanan anketin verileri, IBM SPSS Statistics programına aktarılıp ve analiz edildikten sonra, hipotezlerimizin doğruluğu sınanmıştır. Bu tezin hazırlanmasında Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, IBM SPSS Statistics ve Adobe Illustrator ve Photoshop programlarından faydalanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2220
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481874.pdf5.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.