Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2209
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYangın, Ayhan-
dc.date.accessioned2019-05-27T05:54:46Z-
dc.date.available2019-05-27T05:54:46Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2209-
dc.description.abstractBu tezin amacı, insan beynindeki sinir ağlarının çalışmasından yola çıkılarak oluşturulan Yapay Sinir Ağları (YSA)’nın, eğitim yayıncılığı sektöründe satış tahmininde nasıl kullanılabileceğini araştırmak ve satış tahminini yapmak için en uygun YSA modeline ilişkin bir örnek sunmaktır. Kurumların günlük operasyonları her gün binlerce veri oluşturuyor. Yapılan her şey, atılan her adım, kurulan bir iletişim, yazılan her şeybir veri ve hepsi bir anlam içermektedir. Rekabetin artığı günümüzde fark oluşturmak için birçok kurum tarafından ihtiyaç duyulan bilgi, karşımıza çıkan verilerin anlamlı bir şekilde düzenlenmesi ile sağlanmaktadır. Dosya ve veri tabanlarında kayıtlı çoğlan verilerle veri madenciliğinin asıl hedefi; verilere ilişkin bilgiyi keşfetmek ve karar verme sürecine yardım edebilecek veri tabanındaki yararlı bilgileri elde etmektir. Bu çalışmada eğitim yayıncılığı sektöründe faliyet gösteren bir firmanın verileri kullanılmıştır. İlgili firmanın bilgi siteminden veriler alınarak satış tutarını etkileyebileceği düşünülen kriterler ortaya çıkarılmıştır. Satış talebini etkileyen faktörler; Satış Hacmi, Öğrenci sayısı, hane eğitim harcaması, dolar kuru, müşteri sayısı, Tüfe ve Üfe’dir. Yapay sinir ağının ürettiği sonuçların gerçeği ne kadar yansıttığı istatistiksel olarak araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yapay sinir ağlarının eğitim yayıncılığı ile alakalı gelecekteki satışları tahmin etmede başarıyla kullanılabileceğini ortaya koymuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectYapay sinir ağlarıtr_TR
dc.subjectEğitim yayıncılığıtr_TR
dc.subjectVeri madenciliğitr_TR
dc.subjectSatış tahminitr_TR
dc.subjectArtificial neural networkstr_TR
dc.subjectEducational publishingtr_TR
dc.subjectData miningtr_TR
dc.subjectSales predictiontr_TR
dc.titleYAPAY SİNİR AĞI TEKNİKLERİ KULLANARAK EĞİTİM YAYINCILIĞI SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolArtificial neural networks are created by working out the neural networks of the human brain. The purpose of this thesis is to investigate how artificial neural networks can be used in sales forecasting in the education publishing sector for making the most suitable model for sales forecasts. The daily operations of the corporations create thousands of data every day. Everything that is done, every step, communicate with somebody, everything written are datas and they all have a meaning. In order to create diference In today's competitive world, the information has to be ensured with well-organized as meaningful data. The main objective of the data mining with increasin amount of data is to provide multiple copies of files and databases; discovering information about the data and obtaining useful information from the database that can help the decision-making process. Data were obtained from the relevant company's information system and the criteria were developed with using this data which could affect the sales amount. In this study, the data was used which is a company operating in the field of education publishing sector. The results of the artificial neural network are statistically investigated Factor affects are; sales volume, number of students, education expenditure, dollar exchange rate, number of customers, TUFE and UFE result shows that artificial neural network can be used to estimate the future sales of the educational publishing.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber87tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
477622.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.